Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Grundskola

Grundskolor i kommunen

I Ljusnarsbergs kommun finns en grundskola som ligger i kommunens centralort Kopparberg.

Grundskolan i kommunen är Kyrkbacksskolan som är för elever i år F-9. 

Elevers inflytande i grundskolan

Vid skolan finns elevråd som har möte en gång i månaden. Det formella inflytandet på gruppnivå är således väl utvecklat. Det reella inflytandet på individnivå i skolan utvecklas bland annat genom variation i arbetssätt där varje elev ges de förutsättningar som han eller hon behöver för att utveckla sitt lärande.

Föräldrasamverkan inom grundskolan

På grundskolan finns ett skolråd med representanter för föräldrar och skola.

Arbete mot mobbning och kränkande behandling

På grundskolan finns ett trygghetsteam som redogör på kontinuerligt för elevhälsan om läget på skolan.

IUP - Individuella utvecklingsplaner

Alla elever som går i årskurser där betyg inte sätts, ska ha en individuell utvecklingsplan. Den individuella utvecklingsplanen ska ge tydlig information om elevens kunskapsutveckling samt innehålla en plan för elevens fortsatta lärande. Den ska också vara ett redskap för att identifiera olika elevers stödbehov.

Var hittar jag grundskolorna?

Garhytteskolan
Våggatan 3
714 30 Kopparberg

Kyrbacksskolan
Kyrkogårdsgatan
714 35 Kopparberg

Karta över grundskolorna

Senast uppdaterad 2018-02-05

Rektor F-6

Biträdande rektor grundskola
Anne-Marie Hägglund
anne-marie.hagglund@ljusnarsberg.se
0580-80533

Rektor 7-9

Rektor grundskola
Helena Carlsén
helena.carlsen@ljusnarsberg.se
0580-80551

Biträdande rektor grundskola
Anne-Marie Hägglund
anne-marie.hagglund@ljusnarsberg.se
0580-80533

Fel på sidan?

Anmäl fel på sidan här

Skriv ut sidan

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00