Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Folkhälsa i norra Örebro län

Folkhälsoteamet är ett resursteam för de kommunala verksamheterna, med Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner som arbetsfält.

Folkhälsoteamet arbetar för att utveckla kommunernas folkhälsoarbete med utgångspunkt i lokala visioner och program, men också utifrån de regionala och nationella folkhälsomålen. Det övergripande målet för den nationella folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

För att skapa goda livsvillkor för människorna i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun är det viktigt att kommunernas olika verksamheter, t ex inom, fritid och omsorg, främjar en god hälsa. Det kan till exempel handla om att barn och unga både i förskola, skola och på fritiden känner att tillvaron är positiv och meningsfull och att man uppmuntras till att engagera sig och till att välja goda levnadsvanor. Ett annat exempel är att äldre människor också känner att man har en meningsfull tillvaro och att man får förutsättningar att vara aktiv både till kropp och själ så länge som möjligt.

Hur kommunerna väljer att planera bostadsområden, vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp, miljö- och natur m.m. har också stor betydelse för folkhälsan, likaså möjligheter till utbildning, arbete, försörjning, delaktighet och inflytande samt umgänge med nära och kära.

Senast uppdaterad 2015-11-27

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00