Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Astrid Dahl (V)

Telefon

-

 

Mail

-

 

Uppdrag

Roll

Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamot

Vänsterpartiet

Gruppledare

Kommunstyrelsen

Ordinarie ledamot

Allmänna Utskottet

Ordinarie ledamot

Ljusnarsbergs kommunlager AB

Ordinarie ledamot

Stiftelsen Stora Gården 2015-2016

Ordinarie ledamot

Örebro tingsrätt 2015

Nämndeman

Gode män för fastighetsförrättning enligt Fastighetsbildningslagen

Sakkunniga tätortsfrågor

Sakkunniga landsbygdsfrågor

Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer

Ordinarie ledamot

Bergslagsdiagonalen

Ersättare

Intresseföreningen Bergslaget

Ersättare

Krisledningsnämnd

Ordinarie ledamot

 

Senast uppdaterad 2016-12-21

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00