Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kontaktuppgifter - Omsorg och stöd

Socialchef
Camilla Hofström
camilla.hofstrom@ljusnarsberg.se
0580-805 85

Arbetsterapeuter

0580-805 18
Telefontid 08.00-09.00

Avgiftshandläggare
Biserka Savic
biserka.savic@ljusnarsberg.se
0580-805 77
Telefontid 13.00-14.00

Begravningsförrättare
Anna-Marina Lewicki
anna.marina.am@gmail.com

070-672 82 84

Biståndshandläggare
Carina Gyllstrand
carina.gyllstrand@ljusnarsberg.se
0580-806 34 (8.30-9.30)

Carina Benjaminsson
Carina.Benjaminsson@ljusnarsberg.se
0580-806 91 (8.30-9.30)

Budget- och skuldrådgivare
Ann Heinemann
ann.heinemann@lindesberg.se
0581-815 61 (8.00-16.30)

Enhetschef funktionsstöd
Samira Ågren
samira.agren@ljusnarsberg.se
073-633 04 96

Enhetschef hemtjänst, Treskillingen

Camilla Andersson-Larsson, enhetschef
Hemtjänsten yttre och Treskillingen
camilla.andersson-larsson@ljusnarsberg.se
Tel: 0580-806 99, 070-508 07 24

Hemtjänst Treskillingen
Hemtjänstgrupp Treskillingen
0580-806 92
070-668 05 94

Enhetschef hemtjänst, yttre

Camilla Andersson-Larsson, enhetschef
Hemtjänsten yttre och Treskillingen
camilla.andersson-larsson@ljusnarsberg.se
Tel: 0580-806 99, 070-508 07 24

Hemtjänst
Yttre, gruppledare/planerare
0580-804 47

Hemtjänstgrupp yttre
0580-804 57
070-281 75 70

Samordnare
0580-805 76

Enhetschef Koppargården
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-804 56

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Gunilla Andersson
gunilla.andersson2@ljusnarsberg.se
0580-804 58

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Gunilla Andersson
gunilla.andersson2@ljusnarsberg.se
0580-804 58

Enhetschef Solgården
Yvonne Andersson
yvonne.andersson@ljusnarsberg.se
0580-804 53
070-243 76 92

Arbetsledare/Samordnare
Camilla Svedberg
camilla.svedberg@ljusnarsberg.se
0580-804 53

LSS-handläggare barn
Carina Benjaminsson
carina.benjaminsson@ljusnarsberg.se
0580-806 91

LSS-handläggare vuxna
Carina Gyllstrand
carina.gyllstrand@ljusnarsberg.se
0580-806 34 (telefontid: vardagar 08.30-09.30)

Carina Benjaminsson
carina.benjaminsson@ljusnarsberg.se
0580-806 91 (telefontid: vardagar 08.30-09.30)

Enhetschef individ- och familjeomsorg
Lena Petrisi
lena.petrisi@ljusnarsberg.se
0580-805 93

Socialsekreterare försörjningsstöd
0580-805 73
0580-805 81
0580-805 87
0580-805 97
(tisdag kl 10-11 och torsdag kl 13-14)

Socialsekreterare vuxenenheten
0580-805 81
0580-805 87

Socialsekreterare barn och familj
0580-805 73
0580-805 76
0580-805 83
0580-805 84

Familjeterapeut
0580-805 92

Handläggare - faderskap och ansökningar om dödsboanmälan
0580-805 00

Vigselförrättare
Anders Andersson
anders.andersson@ljusnarsberg.se
070-397 05 01

Daniel Johansson
bergslagensevent@hotmail.com
070-306 82 54

Anna-Marina Lewicki
anna.marina.am@gmail.com

070-672 82 84

Överförmyndarhandläggare
Ljusnarsbergs Kommun och Hällefors kommun
Petra Schollin
0580-804 23

Överförmyndarhandläggare
Nora Kommun
Annelie Jägerström
0580-805 36

Överförmyndarhandläggare
Lindesbergs kommun
Moa Marcus Lind
0580-804 20

Julia Mattsson (tjänstledig)

Kontakt
overformyndarnamnden
@ljusnarsberg.se

Telefontid
Måndag-tisdag och torsdag
kl. 10.00-12.00

Vid akuta ärenden finns
Anders Andersson anträffbar
på 0580-805 01

Utbildare - Effekt
Ingela Bornström
ingela.bornstrom@skola.ljusnarsberg.se

Enhetschef
Kommunal hälso-och sjukvård
Maryam Razmgah
maryam.razmgah@ljusnarsberg.se
0580-804 50

Senast uppdaterad

Kontakt

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se