Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Felanmälan

Här hittar du information om hur du anmäler fel som rör gator, grönytor, belysning, renhållning, nedskräpning, otrygg plats med mera.

Felanmälan grönytor och parker, badplatser, lekplatser, utemiljö idrottsplatser, invasiva arter, skog och otrygg plats.

Rapportera in felen via e-tjänsten Felanmälan för grönytor, parker, badplatser med mera. Länk till annan webbplats.

Du kan även göra din felanmälan via telefon, 0580-805 00.

Ej akuta ärenden

Felanmälningar som inte är av akut slag kan du anmäla via ett formulär på webben eller via en app. Du laddar ner appen Samhällsbyggnad Bergslagen från App Store eller Google Play.

Felanmälan via webben Länk till annan webbplats.

Telefontider och telefonnummer

Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40

Akuta ärenden

Störningar längs europavägar, riks- och länsvägar

Om det inte är tätortsnära vägar kontaktar du trafikverket. Du når trafikverket på telefonnummer 077-124 24 24.

Trafikverket Länk till annan webbplats.

Fullt eller skräpigt vid återvinningsstationen?

Du anmäler enklast behov av tömning eller städning genom att fylla i formuläret Länk till annan webbplats.. Du kan även ringa in din anmälan på 020-088 03 11.

Felanmälan för återvinningsstation - FTI Länk till annan webbplats.

Felanmälan för dig som hyr lägenhet av Ljusnarsbergs kommun fastigheter görs via fastighetsportalen Länk till annan webbplats..

Gör så här:

  • Logga in via fältet uppe till höger i menyn i fastighetsportalen Länk till annan webbplats.
  • Inloggningsuppgifterna finns på din hyresavi. Saknar vi din e-postadress så kontakta oss.
  • Fliken "Felanmälan" kommer i menyn
  • Klicka på den och fyll i formuläret för felanmälan
  • Klicka på "Skicka felanmälan"

SOS-Alarm journummer

Telefon: 0580-125 20, 16.30-08.00.

Med appen "Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen" kan du dygnet runt, året runt, på ett enkelt sätt, registrera om du upplever någon plats eller miljö som otrygg. Oavsett om det beror på bristande belysning, vegetation, mörka platser eller rädsla för att bli utsatt för brott.

OBS! Det gäller enbart upplevelse av otrygghet, ej akuta brottstillfällen.

Hämta appen

Du laddar ner appen genom att söka på Samhällsbyggnad Bergslagen på Google Play butik eller Apple Store

Samhällsbyggnad Bergslagen – Appar på Google PlayLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen i App Store (apple.com)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Öppna appen, i den finns ett menyval gällande otrygghet, klicka sedan vidare enligt instruktioner.

Hur används mina uppgifter i appen?

Din registrering tas emot och tillsammans med andra inkomna synpunkter bedöms mängden och typen av upplevd otrygghet i kommunen. Uppgifterna används sen i kommunens och Polisens åtgärder i det brottsförebyggande arbetet.

BRÅ - som är de lokala brottsförebyggande rådet i varje kommun - har i uppdrag att samordna lokala insatser för att öka tryggheten och minska brottsligheten lokalt. En del i det arbetet är att använda aktuell lokal statistik. Uppgifterna som registreras i appen används även i det arbetet.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg