Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Vill er förening anordna aktiviteter för barn och unga?

Ljusnarsbergs kommun kommer även sommarlovet 2020 att anordna sommarlovsaktiviteter för barn och unga i samarbete med föreningar.

OBS! Med anledning av pågående pandemi och samhällsutveckling ber vi er att planera utifrån och förhålla er till folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi behöver vara medvetna om och förberedda på att läget med kort varsel kan förändras och aktiviteter kan komma att behövas ställas in eller begränsas.

Ni kan få ta del av bidraget om ni arrangerar sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar som är bosatta i Ljusnarsbergs kommun.


Syftet med bidraget är bland annat att främja inkludering och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Det är viktigt att aktiviteterna är tillgängliga och uppmuntrar barns deltagande oavsett barnets könstillhörighet.
Alla barn ska kunna delta på aktiviteten oavsett förutsättningar.
Ansökan ska skickas in via detta formulär, senast 25:e maj.

Viktigt att tänka på: När ansökan är beviljad så betalar vi ut 75 % av bidraget. När aktiviteten eller aktiviteterna är genomförda så ska redovisning ske så snart som möjligt. Redovisningarna görs via separat formulär som finns tillgängligt på kommunens hemsida. För att redovisningen ska vara komplett så är det viktigt att ni vet hur många flickor och pojkar som har deltagit totalt i era aktiviteter och vilken ålder de har. När redovisningen är komplett, med svar på frågorna och en ekonomisk redovisning, så görs den resterande utbetalningen av ert beviljade bidrag.

Har ni frågor? Kontakta vår Fritidskonsulent, Natalie Peart enligt nedan;

natalie.peart@ljusnarsberg.se
0580 - 804 15

Ansökan sker genom formuläret nedan:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vQ3PiKgTb0u22Si9ISBEGtxFbPbpCV5BnW_yG1fU2_hUNkFJMzlPVTVIUldIREwyM1JYM1hUV1UyUC4u Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se