Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Välkommen på informationsträff, Trygga vuxna på byn

Torsdag den 30 mars kl. 18.00 i Tingshuset. Det går även att delta på mötet digitalt.

Kommunens samverkansgrupp för barn och unga 0–20 år arbetar nu med att utveckla gruppen ”Trygga Vuxna på Byn” tillsammans med några vuxna kommuninvånare. De vill nu bjuda in fler vuxna kommuninvånare till en informationsträff om vikten av att utveckla en grupp med trygga vuxna på byn, vad det innebär och vad som förväntas om du vill delta i gruppen.
Vi bjuder på fika.

Med på mötet finns representanter från Ljusnarsbergs kommun, socialtjänsten, polisen och vuxna kommuninvånare som tagit initiativ till gruppen.

Som vuxna har vi ansvar för att våra ungdomar skall trivas i vårt samhälle. Många ungdomar behöver ibland bara någon vuxen att prata med – någon annan än deras lärare, förälder eller någon myndighetsperson. Därför söker vi nu dig, över 25 år, som vill engagera dig ideellt och medverka i ”Trygga vuxna på byn”. Syftet med ”Trygga vuxna på byn” är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Vuxnas närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk. Att ingå i ”Trygga vuxna på byn” är ett enkelt sätt att bidra med viktigt stöd för våra unga. Det skapar en social trygghet och handlar mest om att bara vara där, fråga hur någon mår, lyssna eller kanske plåstra om.

Delta digitalt via Teams:

Länk Länk till annan webbplats.

Anmäl dig senast 28 mars till:

Sofia Bergman
Samordnare Barn & Unga, Ljusnarsbergs kommun
070-422 89 76
sofia.bergman@ljusnarsberg.se

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg