Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Till vårdnadshavare i årskurs F-9

Med anledning av att vi i början på veckan fått reda på att en stor andel av personalen (ca 20 medarbetare) är frånvarande och att det troligen beror på covid-19 kommer vi tyvärr behöva vidta åtgärder under veckan.

Det stora bortfallet av personal gör att vi får svårt att bedriva verksamheten. Vi har tagit beslut om följande utformning under veckan, som gäller med start tisdag 20 april fram till fredag 23 april. De sker med avsikt att göra så goda avvägningar som möjligt med hänsyn till elevernas utbildning och vad vi kan klara personalmässigt i verksamheten.

Årskurs F-3 och särskola.
Har närundervisning som tidigare.

Årskurs 4-6
Övergår från tisdag 20 april-fredag 23 april till distans och får uppgifter att arbeta med som skickas med hem och/eller via Its Learning.

Årskurs 7-9
Övergår från tisdag 20 april-fredag 23 april, till fjärr för samtliga elever. Schemat kommer behöva korrigeras, information om det kommer på Its Learning.

Grupperna i Klockargården är undantagna från ovanstående och ska ha närundervisning.

Fritidshemmet
Håller öppet som vanligt.


Vi kommer följa upp effekten av det beslut som är taget för att i förlängningen säkerställa att alla elever får den undervisning de är berättigade. Fortsatt information går ut till vårdnadshavare via Its Learning.
Kontakta ditt barns mentor om ni har frågor eller funderingar om undervisningen eller skolchef om det gäller huvudmannens beslut.

Vänliga hälsningar
Karin Sandström, rektor Kyrkbacksskolan 6-9
Torbjörn Gustafsson, rektor Kyrkbacksskolan F-5
Andreas Lundholm, skolchef (andreas.lundholm@ljusnarsberg.se)

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg