Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Pressmeddelande från Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Bergslagskommunerna fortsätter att utveckla företagsklimatet

Resultatet från Sveriges Kommuner och Regioners årliga undersökning om företagsklimatet i kommunerna har släppts. I Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg ökar nöjdheten totalt jämfört med förra året.

Företagare som haft kontakt med någon av de fyra kommunerna har fått tycka till om servicen inom fyra områden – bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Bäst betyg får kommunerna för sitt bemötande, kompetens och rättssäkerhet. Företagarna ger kommunerna sämre betyg för effektiviteten och tillgängligheten.

– Företagarna är nöjdare med vårt bemötande och det framkommer att de tycker att handläggarna har varit extra lyhörda och hjälpsamma under pandemin, vilket är väldigt positivt. Samtidigt får vi sämre betyg för effektiviteten, vilket bland annat kan bero på ökningen av bygglovsansökningar. Vi behöver se över det, men även tillgängligheten och att göra information i olika sammanhang enklare. Det är ett långsiktigt arbete som fortsätter, säger Martin Lindström, förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

När det gäller effektiviteten är det främst handläggningstider som företagarna är missnöjda med. Handläggningstiden i de fyra kommunerna var under förra året 5,6 veckor i snitt.

– Det är glädjande att företagarna tar sig tid att delta i undersökningen, även om inte alla är nöjda. Vi jobbar bland annat med varför en del är missnöjda med handläggningstiden. Där behöver vi bli tydligare med vad man kan förvänta sig och göra informationen enklare att förstå. Däremot är det positivt att företagarna ger vår kompetens och vägledning ett bättre betyg och att de i större utsträckning tycker att vi förstår deras problem, säger Tommy Kragh (S), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.

 

För mer information kontakta:
Tommy Kragh (S)
Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
076-725 77 32
tommy.kragh@lindesberg.se

Martin Lindström
Förvaltningschef Samhällsbyggnad Bergslagen
079-060 47 03
martin.lindstrom@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg