Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Positiva nyheter för Ljusnarsbergs kommun

I dag har enkätundersökning och ranking om det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner presenterats.

I dag har enkätundersökning och ranking om det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner som Svenskt Näringsliv gör varje år presenterats, på www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.,  och den visar att Ljusnarsbergs kommun har en positiv trend gällande företagsklimatet, www.foretagsklimat.se/ljusnarsberg Länk till annan webbplats.

Företag och företagsamma människor i Ljusnarsbergs kommun lägger grunden för vår välfärd. Företagarnas beslut om att växa, anställa eller avsluta sin verksamhet påverkas av företagarnas omgivning, som inte minst är lokal.

Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för foretagsklimat.se. Genom att Svenskt Näringsliv varje år låter ungefär 60 000 företagare i Sverige ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service och bemötande eller upphandling i den kommun där de verkar ges det lokala företagsklimatet en plats i debatten.

En kommun kan inte påverka lagar eller enskilda företagares beslut om sin verksamhet  men deras beslut att t ex investera, utöka produktionen eller flytta verksamhet kan kommunen påverka i allra högsta grad. Det handlar om tillstånd och tillsyn, om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering.

Ljusnarsbergs kommuns arbete för ett bättre företagsklimat, är en väldigt viktig pusselbit om kommunen även i fortsättningen ska ha växande och konkurrenskraftiga företag.

Mikael Haapala/näringslivsutvecklare Ljusnarsbergs kommun

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg