Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Övre raden från vänster: Monica Rapp, Mustafa Baajar, Rickard Krey, Camilla Jansson, Lena Fältström, Daniela Johansson, Anki Eriksson, Jennifer Olsson och Pia Wahlstedt. Nedre raden från vänster: Camilla Andersson Larsson, Andrea Biljoo och Britt Nyström.

Ljusnarsbergs hemtjänst i topp i länet

I Socialstyrelsen enkätundersökning ”Så många är nöjda med äldreomsorgen” har hela 96 % av de tillfrågade personerna med insatser från hemtjänsten i Ljusnarsberg svarat att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten i Ljusnarsbergs kommun.

Med det fina resultatet så ligger Ljusnarsberg i topp av länets kommuner med andelen nöjda personer med hemtjänst. Ljusnarsberg är också den enda kommunen i länet där nöjdheten med hemtjänsten har ökat sedan föra undersökningen.

Grattis och bra jobbat alla medarbetare i Ljusnarsbergs hemtjänst.
/Camilla Andersson Larsson, Enhetschef Hemtjänst
Ljusnarsbergs Kommun

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg