Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kungörelse

Utställning av förslag till Avfallsplan för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora Kommun.

Av miljöbalken framgår att för varje kommun ska finnas en avfallsplan.

Rubricerat förslag kommer att ställas ut inför samråd. På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna digitalt att ladda ned här nedan:

SBB2021-071-9 Avfallsplan_SBB 210602 415059_3_0.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

SBB2021-071-10 Bilaga 1 Handlingsplan 210602 415061_2_0.pdf Pdf, 571 kB, öppnas i nytt fönster.

SBB2021-071-11 Bilaga 2 Nulägesbeskrivning 210602 415063_2_0.pdf Pdf, 758 kB, öppnas i nytt fönster.

SBB2021-071-12 Bilaga 3 Nedlagda deponier 210602 415065_2_0.pdf Pdf, 424 kB, öppnas i nytt fönster.

SBB2021-071-13 Bilaga 4 Uppföljning tidigare avfallsplan 210602 415067_2_0.pdf Pdf, 451 kB, öppnas i nytt fönster.

SBB2021-071-14 Bilaga 5 MKB avfallsplan 210602 415069_2_0.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Avfallsplanen innehåller uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Ett nytt fokusområde är att stärka arbetet med att förebygga avfall och möjligheten att lämna saker tilll återbruk. Avfallsplanen har tagits fram i samverkan mellan Samhällsbyggnad Bergslagens förbund och förvaltning och gäller för perioden 2022 - 2026.

Förslaget med bilagor, inklusive MKB, finns under 7 juli-20 aug tillgängligt på respektive kommuns hemsida.

Eventuella invändningar/synpunkter mot förslaget ska insändas skriftligen till: Forbund@sbbergslagen.se och vara Samhällsbyggnadsförbundet tillhanda senast 27 augusti 2021.
Märkes med Avfallsplan 2022 SBB2021-071.

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg