Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Bakom maskerna döljer sig åtta medarbetare som nu kommer att påbörja sin utbildning. Från vänster är det: Anki Eriksson, Eva-Lotta Tsupukka, Linda Andersson, Rose-Marie Bessems, Jimmy Thor, Gunnar Löw, Therese Olsson och Maarit Heikkinen.

Från vårdbiträde till undersköterska

Nu satsar kommunen på kompetensutveckling med stöd av statligt bidrag genom det så kallade Äldreomsorgslyftet och medel från Omställningsfonden.

”Det är mycket glädjande att kommunen nu kan göra den här satsningen och ge åtta av våra tillsvidareanställda vårdbiträden möjlighet att utbilda sig till undersköterskor i år. En kompetenshöjning inom vård och omsorg ligger helt i kommunens långsiktiga plan för att möta de ökade kraven inom vård och omsorg. Genom att fylla på medarbetarnas kompetens så bedömer vi att man ökar både trygghet och kvalitet för vårdtagare och ger medarbetarna fler verktyg och ökad arbetstillfredsställelse i yrket.”
Säger kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson.


En annan del för att ge personalen utrymme att ägna mer tid åt omvårdnad är att kommunen nu beslutat att återigen anlita annan utförare för tvätt och städinsatser i hemtjänsten. En upphandling pågår och beräknas vara klar före sommaren.


Vad tycker de som nu får möjlighet att gå utbildningen?
”Det här är en chans som vi väntat på. Kul att kommunen vill satsa på sin personal och att få göra detta på arbetstid. Det ska bli spännande och roligt och en chans till kompetenshöjning som gör att man utvecklas i jobbet.”


”Vi önskar dem ett stort lycka till och vet att de kommer att vara en viktig del av vårdens utveckling i framtiden! Vi hoppas på att kunna ge flera möjligheten under kommande år.”
Säger Ulla Kalander-Karlsson, ordförande i bildnings- och sociala utskottet.


Äldreomsorgslyftet är statliga medel som får användas till lönekostnader för personal som går utbildning inom vård och omsorg. Omställningsfondens medel får användas till kurskostnader för utbildningen


/Charlotte Dahlbom
Socialchef, Ljusnarsbergs kommun

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg