Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Badplatsen i Sågdammen bedöms inte vara påverkad av föroreningar

I samband med att föroreningar påträffades vid Lentpros gamla deponi vid Bergavallen i Ställdalen beställde Ljusnarsbergs kommun provtagningar av badplatsen i Sågdammen.

Resultaten av provtagningarna visar att badplatsen i Sågdammen (vatten, botten och sandstrand) inte bedöms vara påverkad av föroreningar.

Däremot visade provsvaren att området mellan badplatsen och fotbollsplanen är påverkat. Undvik att vistas och plocka inte bär i området. Det inringade området i kartan.

Bergslagsvallen
Området kring idrottsanläggningen Bergslagsvallen visar sedan tidigare på höga föroreningshalter av bland annat bly och zink. Föroreningarna i det området är direkt åtkomliga i markytan vilket innebär att människor kan exponeras för föroreningarna om de vistas i området. Undvik att vistas och plocka inte bär i området. Det rödmarkerade och randiga området i kartan.

Lentorps deponi låg tidigare i området och föroreningarna kommer får industri- och hushållsavfall som slängdes på platsen.

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg