Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Information med anledning av coronaviruset

Senast uppdaterad: 2021-01-08

2021-01-08

Högstadiet-nya möjligheter till distans-/fjärrundervisning

Regeringen har, från 11/1 2021, öppnat för en ökad flexibilitet under pandemin, med möjlighet till distans- eller fjärrundervisning, som kan användas om övriga smittskyddsåtgärder inte bedöms vara tillräckliga. Som läget är nu kommer Kyrkbacksskolan börja terminen som planerat tisdagen den 12/1 med vanlig undervisning på plats. Vi ber er vara uppmärksamma på att det framöver snabbt kan förändras beroende på hur situationen ser ut.

Tack!


Andreas Lundholm
Skolchef

 

2020-12-30

Idag börjar vaccinering mot Covid-19 inom äldreomsorgen i Ljusnarsberg!

Idag påbörjas vaccineringen mot Covid-19 inom äldreomsorgen med start på Koppargården.

Det handlar som 20 doser som levereras från Regionen och sedan kommer vi att få nya doser successivt under de närmaste veckorna i takt med de leveranser som Regionen får tills vi har vaccinerat alla.

Jag fick äran att vara med då de första personerna på boendet fick sitt vaccin av sjuksköterskan Margaretha Eriksson.

Ett gott slut på år 2020 och nu ser vi fram emot att personalen så småningom får lämna visir och munskydd bakom sig i den omfattning som de behöver använda det idag.

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare inom vård och omsorg som använt och använder anvisad skyddsutrustning från dag 1 av pandemins utbrott!

Gott Nytt År!

Charlotte Dahlbom

Socialchef

Skärpta restriktioner inför jul och nyår. Ljusnarsbergs kommun stänger
verksamheter efter än mer skärpta restriktioner

Regeringen och Folkhälsomyndigheten skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller
från den 24 december 2020 till den 24 januari 2021. Efter att dessa skärpta råd har kommit har kommunstyrelsens ordförande,
Ewa-Leena Johansson, och kommunchefen, Berit Westergren, beslutat att ett antal verksamheter stängs under den angivna
perioden.


Följande verksamheter stängs under perioden 21 december 2020 – 24 januari 2021:

 • Biblioteket har stängt men det går att boka tid för att nyttja tjänsterna som finns (gäller redan nu).
 • Samtliga skolidrottshallar och bollhallar är stängda för uthyrning till föreningslivet, gäller alla även födda 2004 eller tidigare.
 • Samtliga omklädningsrum vid utomhusanläggningar är stängda men utomhusanläggningar får användas.
 • Ingen uthyrning av verksamheternas lokaler. Vissa undantag kan göras för skolverksamheter som har behov av att hyra lokaler.
 • Fritidsbanken är stängd för uthyrning.


Övriga åtgärder som Folkhälsomyndigheten vidtar är:

 • Uppmaning om att kraftigt begränsa antalet besökare även till gym.
 • Folkhälsomyndigheten förlänger rekommendationen till gymnasieskolorna att bedriva distansundervisning fram till den 24 januari. Gymnasiesärskolan är undantagen.
 • Reglerna för restauranger om hur många gäster som får sitta vid samma bord skärps till max 4 personer från och med julafton.
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller omedelbart och till och med den 24 januari.
 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från den 24 december.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter klockan 20.00. Gäller från den 24 december.
 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etcetera begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
 • Folkhälsomyndigheten uppmanar alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. De nya riktlinjerna träder i kraft den 7 januari.

Vi har redan anpassat alla våra verksamheter, men nu måste vi göra ännu mera för att
minska riskerna för smittspridning och hoppas att alla har förståelse i detta läge.

Ewa-Leena Johansson, kommunstyrelsens ordförande
Berit Westergren, kommunchef

2020-12-01

Besökstryck på Återvinningscentralen Skäret

 

 

2020-12-01

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer samt förskolan är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande. Både skolan och förskolan har en samhällsviktig funktion. Utgångspunkten i pandemin är att verksamheterna ska vara öppna och undervisning ska ske i skolan.

Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar för skolverksamheter, som har arbetat hårt med att anpassa verksamheten för att minska risken för smittspridning.
Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationen förhållningsregler för hushållskontakter i den uppdaterade vägledningen för smittspårning: även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att denna åtgärd kommer att ha någon avgörande effekt på smittspridningen i skola eller samhället i övrigt.

– Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro, och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan. Vi hoppas att rekommendationen kan stilla den oro som vi vet att många lärare och annan personal har känt kring att ta emot barn med covid-19 hos någon i hemmet, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten vill betona att bedömningen om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och att de inte är drivande i smittspridningen kvarstår. Personal i för- och grundskola har heller inte en högre risk att diagnostiseras med covid-19 än andra yrkesgrupper.

Denna förändring som innebär att friska barn hålls hemma för att någon i familjen har covid-19 kommer att fungera bra för många barn, medan det för andra barn innebär att de tillfälligt förlorar den trygghet och de rutiner som skolverksamheter står för i vardagen. Det är viktigt att vara uppmärksam på vad denna åtgärd får för konsekvenser för barn, och arbeta för att minska negativ påverkan.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/symtomfria-barn-bor-stanna-hemma-om-nagon-i-familjen-har-covid-19/länk till annan webbplats


2020-11-30

Boende på våra särskilda boenden och gruppbostäder som önskar besöka närstående i deras hem.

Med anledning av att vi får frågor från boende och närstående om de boende får besöka sina närstående i hemmet vill vi ge följande rekommendationer.

Under rådande omständigheter och med Folkhälsomyndighetens uppmaning om att begränsa antal personer som man umgås med så innebär ett besök hos närstående en ökad risk för smitta.

Planerar ni ändå ett sådant besök:

 • Kontakta enhetschef eller sjuksköterska på boendet för att rådgöra om det planerade besöket
 • Begränsa antalet personer som träffar den boende under besöket
 • Håll avstånd och använd visir eller munskydd vid närkontakt. Boendet tillhandahåller visir. Munskydd får man själv införskaffa. Väljer man att använda munskydd skall det sluta tätt över näsa och bytas om det känns fuktigt. Det får heller ej tas av och sättas på igen. Efter man tagit av munskyddet spritas händer.
 • Tvätta händerna och använd handsprit ofta, hjälp även din närstående vid behov. Se till att handsprit finns i hemmet, det tillhandahålls inte av boendet
 • Rengör ytor som man ofta tar i ex handtag
 • När den boende kommer tillbaka från besöket tas ett covidprov och i väntan på provsvar får den boende vistas i sin lägenhet. Det brukar ta ett par dagar att få provsvaret.

Sist men inte minst:

Har ni eller er närstående förkylningssymtom, avstå från det planerade besöket!


Charlotte Dahlbom, socialchef & Gunilla Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska2020-11-09

Aktuell information gällande Covid-19 inom vård och omsorg i Ljusnarsbergs kommun.

 • Vi följer noggrant utvecklingen av den ökade smittrisken i Örebro län
 • I dagsläget har vi ännu inga smittade inom kommunens äldreomsorg eller inom funktionshinderområdet och fortsätter att arbeta förebyggande för att om möjligt hindra smittspridning.
 • Vi följer Folkhälsomyndigheten med flera myndigheters rekommendationer och de restriktioner som gäller i Örebro län.
 • All omvårdnadspersonal uppdateras just nu i rutinerna i användning av skyddsutrustning och basal hygien som en förebyggande åtgärd för att minimera risken för smittspridning.
 • Våra boenden är fortsatt öppna för besök men vi ber närstående respektera de rutiner som finns och därför åter påminna om vad som gäller:

- Du får inte ha några som helst sjukdomssymtom som kan tyda på att du bär på Covid- 19.

- För besök på särskilt boende ska boendet kontaktas om lämplig tid för besöket för att undvika att det kolliderar med andra besökare. Max två besökare per gång för att kunna hålla avstånd.

- Händerna ska tvättas och handsprit ska användas i samband med att du kommer till boendet. Vi tillhandahåller visir vid besök.

- Beroende på utvecklingen kan ytterligare åtgärder behöva vidtas.


Tack för din hjälp!

Charlotte Dahlbom, Socialchef & Gunilla Andersson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska


2020-11-05

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagens kontor hålls stängt för besök under hela perioden.
 • Tillsynskontroller ställs in med undantag för akut tillsyn och trängseltillsyn.
 • Vi svarar gärna på frågor via 0587-55 00 40 (Servicecenter) eller info@sb-bergslagen.se.

2020-11-05

Information från Fastighetsavdelningen

Uppdatering gällande rådande omständigheter angående ökad smittspridning av Covid-19 i Örebro län.

Fr om den 5 november går vi tillbaka till samma åtgärder vi hade i våras och utför endast akuta felanmälningar.

För att minimera smittspridning om ett arbete måste utföras i er lägenhet är det viktigt att ni inte vistas i samma rum under besöket.

2020-11-04

Biblioteket stängs

Kommunledningen har beslutat att stänga biblioteket för besök till och med 13 december. Detta på grund av att Örebro län har fått skärpta restriktioner för att kunna bromsa spridningen av covid-19.

Vi kommer fortsätta att ha viss service.

Möjlighet att låna, reservera, låna om samt hämta reservationer finns, du når oss på telefon 0580-805 35 eller via hemsidan.

Ring oss under dessa tider:

Må 10-18
Tis-tors 10-16
Fre 10-14

Vi kan plocka ihop en ”hämtkasse” utifrån dina önskemål.

Vill du hämta dina böcker eller reservationer?

Ring på klockan vid entrén så lämnar vi ut böckerna.

Lämna böcker kan du som vanligt göra i återlämningslådan vid entrén.

Boka tid på biblioteket

Från och med 11 november kan du ringa och boka en tid för kortare biblioteksärenden. Du får då komma in i biblioteket.

Du kan till exempel:

 • Låna böcker
 • Kopiera
 • Skriva ut dokument
 • Läsa tidningen

Ring oss på telefonnummer: 0580–805 35 för att boka tid må-fre mellan kl. 10-12.

Detta gäller endast för att komma in i biblioteket. Vill du hämta en reserverad bok gäller de andra öppettiderna också.

Vi tar emot en besökare i taget.

Välkommen!


2020-11-03

Lokala allmänna råd införs och publiktak på 50 personer

För att bromsa smittspridningen gäller nu lokala allmänna råd och ett publiktak på 50 personer i Örebro län.

Du ska:

 • avstå från inomhusmiljöer som exempelvis köpcentrum, att avstå från idrottsträningar (alla över 15 år)
 • avstå från deltagande i möten, konserter, föreställningar, badhus, gym och
 • om möjligt bara ha fysisk kontakt med personer i samma hushåll
 • endast göra nödvändiga besök i ex livsmedelsbutiker och apotek

Varför införs lokala allmänna råd i Örebro län?

 1. Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i Örebro län har ökat kraftigt den senaste tiden och belastningen ökar på hälso- och sjukvården.
 2. Fler patienter med covid-19 är inskrivna inom slutenvården och antalet smittade personer ökar inom särskilda boendeformer för äldre, SÄBO.
 3. Det krävs därför extra åtgärder utöver de som redan gäller i hela landet.

Här kan du läsa mer om de lokala allmänna rådenPDF

2020-10-13

När någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, förutom barn som inte har börjat förskolan bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Var uppmärksam på symtom på covid-19, om de uppstår ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region du bor.

Friska barn och elever i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 kan gå till förskola, grundskola eller gymnasiesärskola men ska i övrigt följa förhållningsregler. Det innebär till exempel att de inte ska delta i fritidsaktiviteter där det finns smittrisk. Elever i gymnasieskola omfattas normalt av förhållningsregler och ska stanna hemma från skolan. Vårdnadshavare som är sjuka bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas.

Förhållningsreglerna gäller från datumet då hushållsmedlemmen testat positivt och sju dagar framåt. På den femte dagen efter att hushållsmedlemmen testats positivt rekommenderar Folkhälsomyndigheten att symtomfria i hushållet testas för covid-19, men det är alltid regionen som styr vilka som testas utifrån de regionala förutsättningarna. Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar.

Du och de andra i hushållet ska tänka på att:

 • Försöka hålla minst en armlängds avstånd till den som är sjuk.
 • Om det är möjligt ska den som är sjuk isolera sig i ett eget rum.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Tvätta alltid händerna före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna efter.
 • Vara uppmärksam på om du får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).


Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationerlänk till annan webbplats


2020-09-24

Från och med torsdag 1 oktober är du välkommen att besöka de som bor på kommunens boende för äldre och våra gruppbostäder i deras bostad.

För att minimera risken för smittspridning gäller följande:

 • Du får inte ha några som helst sjukdomssymtom som kan tyda på att du bär på Covid 19. Är du osäker på vilka symtom som kan vara orsakade av Covid 19 rådgör med personalen före besöket.
 • Kontakta boendet om lämplig tid för besöket för att undvika att det kolliderar med andra besökare eftersom besöken endast tillåts i den enskildes bostad och max två personer per gång för att kunna hålla avstånd.
 • Gemensamhetsutrymmet får endast användas för att kunna ta sig till och från den boendes lägenhet.
 • Händerna ska tvättas och handsprit ska användas i samband med att du kommer till boendet.
 • Personalen visar var det finns tvättmöjligheter och handsprit
 • Tänk på att hålla avstånd och om det inte är möjligt tillhandahåller vi visir.
 • Meddela personalen när besöket är avslutat och glöm inte att tvätta händerna på nytt och använda handsprit.
 • Du kan gärna ta med dig din anhörige/närstående på en promenad om vädret tillåter och vid behov använda visir.

Välkommen att höra av dig till aktuellt boende om du har frågor, eller om du vill göra ett besök!

Charlotte Dahlbom, Socialchef & Gunilla Andersson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Ladda ner informationen som PDFPDF

2020-09-21


Information, skola och förskola

Barn och ungdomar i förskolan och skolan stannar hemma när de är sjuka med symtom kopplat till Corona, precis som tidigare.

De kan återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda förkylningssymtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet.2020-07-15

Stöd till dig som känner dig ensam, understimulerad eller som har blivit mindre fysiskt aktiv

Riksförbundet HjärtLung har med hjälp av medel från Socialstyrelsen utvecklat hemsidan tillsammansisommar.selänk till annan webbplats med stöd och aktiviteter. Även Folkhälsomyndigheten hänvisar till tillsammansisommar.selänk till annan webbplats på sin webbsidalänk till annan webbplats.

Hemsidan är öppen för alla och erbjuder:
• Kostnadsfria samtal med Hälsocoacher
• Kostnadsfri rådgivning om mat och träning
• Digitala kurser om ensamhet, sömn och stresshantering för mindre än 100 kronor
• Korta och längre träningsprogram
• Nytt aktivitetsbingo varje vecka och förslag på andra aktiviteter

2020-03-25

Den som har allergi men är symtomfri kan gå till förskola, skola och arbete

Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska personer, även med milda luftvägssymtom stanna hemma från förskola, skola och arbete.
För personer med allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska man ta det säkra före det osäkra och stanna hemma.
Om man tar allergimedicin för sin allergi och symtomen avtar eller försvinner - kan man dra slutsatsen att det är allergi man har och inte luftvägsinfektion. Då behöver man inte stanna hemma.

 

2020-03-19

Information kring Covid-19 (Coronavirus) till föräldrar och elever i Ljusnarsbergs kommuns förskolor och skolor.

På grund av coronaviruset/covid-19 och rådande smittorisk, har Ljusnarsbergs kommun beslutat stänga fritidsgården och Kulturskolans dansaktiviteter från och med den 18 mars 2020. Därtill har beslutats att kommunen inte kommer att erbjuda ett samlat program för påsklovaktiviteter i april 2020.

Folkhälsomyndigheten bedömer att det inte finns någon anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal, och oavsett i vilka områden de har rest.

Elever som är sjuka eller uppvisar symtom, ska som alltid stanna hemma.

För elev

 • Skolplikten gäller. Friska barn/elever ska vara i skolan, sjuka ska vara hemma.
 • Ovanstående gäller även barn som varit utsatta för risker, men som är symtomfria.
 • Vid oro gällande skolgång, kontakta elevhälsan eller rektor.
 • Vid frågor om symtom, kontakta 1177 för sjukdomsrådgivning.

För personal

 • Frisk personal är på jobbet, sjuk personal stannar hemma.
 • Ovanstående gäller även personal som varit utsatt för risker, men som är symtomfri.
 • Vid oro eller om du är i riskgrupp, kontakta 1177 eller din läkare för rådgivning.

Här kan du läsa mer om folkhälsomyndighetens rekommendationer.PDF

2020-03-16

Treskillingens restaurang har stängt för allmänheten

Som en försiktighetsåtgärd har Ljusnarsbergs kommun beslutat att från och med tisdag 17 mars stänga Treskillingens restaurang för externa gäster. Detta för att förhindra risken för smittspridning av coronaviruset Covid-19.

Åtgärden gäller tills vidare och för mer information kontakta kostchef, tel. 0580-804 85.

Krisinformation.selänk till annan webbplats får du en samlad bild med bekräftad myndighetsinformation om coronaviruset, reseinformation, vad du behöver göra och hur utbrottet hanteras.

2020-03-18

Kommunens vuxenutbildning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att landets kommunala vuxenutbildningar övergår till distansundervisning fr.o.m. onsdagen den 18 mars www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats . Ingen undervisning kommer att bedrivas i Kopparhyttans lokaler från och med detta datum och skolans lärsal samt elevcafé kommer att vara stängda.

Torsdagarnas språkcafé och tisdagarnas obligatoriska handledningstillfällen för vård- och omsorgselever utgår tillsvidare. Möjlighet till handledning för distanselever kommer att finnas via mail, se det här dokumentetPDF.

När vi vet mer om tidpunkten för skolans fysiska öppnande återkommer vi med information till berörda elever samt publicerar på hemsida, Facebook och intranät.

Relaterad information

Här hittar du korrekt information om coronavirus och covid-19:

www.krisinformation.selänk till annan webbplats
www.1177.selänk till annan webbplats
www.orebro.se/coronaviruslänk till annan webbplats

Näiltä verkkosivustoilta saat oikeaa tietoa koronaviruksesta ja covid-19:stä:

www.krisinformation.selänk till annan webbplats
www.1177.selänk till annan webbplats
www.orebro.se/coronaviruslänk till annan webbplats

You will find correct information about coronavirus and COVID-19 here:

www.krisinformation.selänk till annan webbplats
www.1177.selänk till annan webbplats
www.orebro.se/coronaviruslänk till annan webbplats

Halkaan waxaad ka heleysaa macluumaad sax ah oo ku saabsan caabuqa Corona iyo covid-19

www.krisinformation.selänk till annan webbplats
www.1177.selänk till annan webbplats
www.orebro.se/coronaviruslänk till annan webbplats

Tu li vêdê agahîyên rast li ser vîrusa korona û covid-19 distînî:

www.krisinformation.selänk till annan webbplats
www.1177.selänk till annan webbplats
www.orebro.se/coronaviruslänk till annan webbplats

Akate ka arakhe korektno informacia bašo coronavirus hem covid.19:

www.krisinformation.selänk till annan webbplats
www.1177.selänk till annan webbplats
www.orebro.se/coronaviruslänk till annan webbplats

هنا تجد المعلومات الصحيحة عن فيروس كورونا وعن كوفيد-19:
www.krisinformation.selänk till annan webbplats
www.1177.selänk till annan webbplats
www.orebro.se/coronaviruslänk till annan webbplats


لێرە زانیاریی ڕاست دەستت دەكەوێت لەبارەی ڤایرۆسی كرۆنا و كۆڤید-19:
www.krisinformation.selänk till annan webbplats
www.1177.selänk till annan webbplats
www.orebro.se/coronaviruslänk till annan webbplats


معلومات درست در باره ویروس کرونا و کووید 19 را در اینجا حاصل می نمایید:

www.krisinformation.selänk till annan webbplats
www.1177.selänk till annan webbplats
www.orebro.se/coronaviruslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - fredag
08.00 - 16.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 08.00 - 16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 08.00 - 15.00

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00