Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Företagare i Ljusnarsberg, vi behöver er hjälp!

PRAO för årskurs 8 och 9.

Från och med 2018 är PRAO obligatoriskt för samtliga elever på grundskolan samt grundsärskolan. PRAO ska omfatta minst två veckor och fördelas valfritt mellan årskurserna 7-9.

Kyrkbacksskolan har valt att förlägga PRAO-veckorna fördelat på en vecka för årskurs 8 på våren, vecka 12 och vecka 13, och en vecka för årskurs 9 på hösten, vecka 40 och vecka 41.

Syftet med PRAO är flera:

  • underlättar elevernas studie- och yrkesval
  • ökar elevernas kunskap om arbetslivet och dess krav och möjligheter
  • kunskaper om den lokal arbetsmarknaden
  • tillför ämnesundervisningen nya perspektiv och ger stöd för inlärningen
  • bidrar till ökad självkännedom och självinsikt hos eleverna.
  • bidrar till ökad kontakt mellan olika generationer

Ljusnarsbergs företagare har av tradition en generös inställning till PRAO och i de flesta fall har eleverna på egen hand fått en plats och en fantastisk vecka.

Nu när PRAO är obligatoriskt behöver vi tänka lite annorlunda.

Nu måste vi på skolan kunna erbjuda alla elever att få tillgång till en plats.

Första PRAO-veckan ska vara en generell orientering om arbetsmarknaden, arbetslivet och dess villkor. Den andra PRAO-veckan ska i möjligaste mån vara en vecka där eleven får pröva arbetsuppgifter utifrån eget intresse.

Vår ambition är att vi i den första PRAO-veckan fördelar PRAO-platserna utifrån ett lottsystem och att eleven utifrån intresse får önska plats till den andra veckan.

Så därför ber vi er företagare i Ljusnarsberg att medverka till att alla våra elever får möjlighet att genomföra sina PRAO-veckor.

Vår idé är att vi vill bygga upp en platsbank med PRAO-platser från olika branscher som vi kan fördela mellan eleverna.

Storstadsregionerna har redan detta system med platsbank och en särskild anställd PRAO-koordinator. Jag är övertygad om att vi kan leva upp till samma goda standard för PRAO också här i Ljusnarsberg.

Du som vill bidra med en plats till Kyrkbacksskolans elever och/eller vill ställa frågor kring PRAO, e-posta eller ring:

Ingrid Hultén

070-794 02 64
ingrid.hulten@ljusnarsberg.se

Studie- och yrkesvägledare på Kyrkbacksskolan

Senast uppdaterad 2019-01-22

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00