Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Angående siktskymmande växtlighet på din fastighet

Samhällsbyggand Bergslagen påminner om regler gällande siktskymmande växtlighet.

Ligger din tomt intill en gata: Om du har växter eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Följande regler gäller för fri höjd:Gångbanor bör ha en fri höjd på 2,5 meter, cykelvägar minst 3,2 meter och bilkörbana minst 4,6 meter.

Du som har hörntomt: För god sikt i korsningar använder man sig av den så kallade sikttriangeln. Mät upp ett avstånd på 10 meter åt vartdera hållet. Inom det här området får buskar och andra växter inte vara högre än 80 centimeter. Samma krav gäller för cykelvägskorsningar, även där bör dina växter sträcka sig högst 80 centimeter över gatan inom sikttriangeln.

Du som har utfart mot gata eller gång-­ och cykelbana: Om din tomt gränsar mot en gata ska du se till att dina växter sträcker sig högst 80 centimeter över gatan, 2,5 meter åt vardera håll från grinden och lika långt in på din tomt. Därmed har du möjlighet att se andra trafikanter när du kör ut från din tomt, och de har möjlighet att se dig.

Senast uppdaterad 2019-04-11

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00