Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Tingshuset byggnadsminnesförklarades

28 mars Byggnadsminnesförklarades Tingshuset i Kopparberg.

Lördagen den 28 mars hölls vid Tingshuset i Kopparberg den ceremoni där Tingshuset Byggnadsminnesförklarades. På plats fanns landshövding Rose-Marie Frebran och Raoul Hjärtström från Länsstyrelsen.

Inledningsvis talade Rose-Marie Frebran om hur Kopparberg blev stort på 1600-talet i och med den koppar som hittades. Hon liknade med fynden med att idag hitta en oljefyndighet. Kopparbergs koppar blev del av det arv som byggde vår välfärd och som byggde hela Sverige.

I talet tog hon upp vikten av att bevara byggnader och med dem den kultur de bär på. Tingshuset fick i och med Byggnadsminnesförklaringen det starkaste skyddet, nu ska det stå kvar i all framtid. Frebran talade vidare om att Tingshuset är en pärla som visar på såväl självförtroende som imponerande hantverksskicklighet.

Efter Rose-Maries tal blev det Raoul Hjärtström från Länsstyrelsens tur och han valde att berätta mer om Tingshusets historia. Vi fick veta att det byggdes på 1600-talet, närmare bestämt 1658 och restaurerades 1893. Han beskrev varför tingshuset blev att se ut som det gör, att de spån som det är byggt med inspirerades av medeltidens hantverk med detaljer hämtade från Vikinga-sagor och teckensnitt från 1700-talet.

Arkitekt Fritz Eckert är på 1800-talet mycket involverad i resturening av såväl Ljusnarsbergs kyrka som Tingshuset. Mycket vikt läggs vid att göra byggnaderna mycket svenska, detta som motvikt till att allt fler emigrerade till Amerika vid tidpunkten. Detta innebär exempelvis att använda den klassiskt svenska rödfärgen – Falu rödfärg.

Tingshuset, från början gruvstuga, sedan rådhus och efter det Tingshus. När sedan tingsverksamheten flyttades till Lindesberg blev Tingshuset kommunalt men mycket är bevarat och som 60 Byggnadsminnet i länet kommer det så förbli.


Landshövding Rose-Marie Frebran gör sitt sista "framträdande" och sätter här upp placketten som berättar att Tingshuset nu är ett Byggnadsminne. 

Raoul Hjärtström från Länsstyrelsen berättar om Tingshusets rika historia. 

Kommunstyrelsens ordförenade Ewa-Leena Johansson tackar landshövdingen med en blombukett.

Den plakett som visar att Tingshuset är ett byggnadsminne.

Hantverket är genomtänkt och vackert - såväl då det kommer till stolar som byggnadens exteriör.

En av många illustrationer som pryder taket i Tingshuset.

Tingshusets övervåning.

Den vackra exteriören med snidade trädetaljer, byinfattade fönster och rödmålade spån.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg