Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Information om allemansrätten från Naturvårdverket

Allemansrätten ger oss alla möjligheten att tillfälligt och hänsynsfullt vara i naturen utan att fråga markägaren om lov.

Rättigheterna medför också skyldigheter att inte förstöra något eller störa markägaren eller andra som är ute i naturen. Att till exempel cykla, rida, bada och vandra i naturen ingår i allemansrätten.

Naturvårdsverket har mängder med matnyttig information om allemansrätten på www.allemansrätten.selänk till annan webbplats. Nedan följer länkar till sidor som förhoppningsvis kan svara på frågor.

Information om allemansrätten från Naturvårdverket

Hur funkar allemansrätten i skogen, på fjället, vid vattnet och vid odlad mark och hagar? Naturvårdverkets nya film om allemansrätten ge svar på dessa frågor. Filmen finns både i en längre version (ca 4 min) och fyra kortare anpassade för sociala medier (ca 1 min per film). Dela dem gärna i sociala medier, på din webbplats eller i presentationer.

Alla filmerna finns här, även för nedladdning http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/informationsmaterial/länk till annan webbplats

Allemansrätten – en vägledning riktar sig till alla som vi lära sig mer om allemansrätten, och framförallt till de som arbetar med naturvägledning. Använd den gärna som stöd när du får frågor om allemansrätten.

http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/1300/978-91-620-1304-2/länk till annan webbplats

Information om vad som gäller vid olika typer av aktiviteter som till exempel ridning, cykling, eldning mm: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/länk till annan webbplats

Eldning och allemansrätten http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Eldning/länk till annan webbplats

Informationsmaterial om allemansrätten på svenska: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/informationsmaterial/länk till annan webbplats

Informationsmaterial om allemansrätten på andra språk: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Allemansratten-pa-andra-sprak/länk till annan webbplats

Affischer om allemansrätten på svenska och engelska att beställa (gratis): http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8700/978-91-620-8700-5/länk till annan webbplats

Allemansrätten på teckenspråk: http://www.naturvardsverket.se/Teckensprak/Allemansratten/länk till annan webbplats

Arbetet med allemansrätten: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Allemansratten/länk till annan webbplats

Annan information från Naturvårdsverket

Motortrafik i naturen: http://www.naturvardsverket.se/Teckensprak/Allemansratten/länk till annan webbplats

Filmer om terrängkörning: http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Pressbilder/Terrangkorning/länk till annan webbplats

Information om vad som gäller för elcyklar i naturen: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Motortrafik-i-naturen/El-cyklar-Segways-med-flera/länk till annan webbplats

Information om fridlysta arter: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Fridlysta-arter/länk till annan webbplats

Råd om vilda djur: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Rad/länk till annan webbplats

Naturvårdsverkets facebooksida uppdateras ständigt med information som kanske kan vara intressant https://sv-se.facebook.com/naturvardsverket/länk till annan webbplats .

Andra som informerar om allemansrätten

Eldning och allemansrätt, information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/skogsbrand-och-vegetationsbrand/eldningsforbud/länk till annan webbplats

https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/skog-och-mark/eldningsforbud/länk till annan webbplats, https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/skog-och-mark/elda-i-naturen/länk till annan webbplats

Nya filmer om allemansrätten på arabiska, svenska, persiska och dari från Naturskyddsföreningen. I filmerna berättar barn, ungdomar och vuxna som varit med på Schysst aktiviteter runtom i Sverige om allemansrätten: https://www.naturskyddsforeningen.se/schysst/allemansrattenlänk till annan webbplats

Nytt spel om allemansrätten producerat av Friluftsfrämjandet: https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/samhallspaverkan/tillgang-till-naturen/allemansratten/spelet-om-allemansratten/länk till annan webbplats och en app om allemansrätten för de yngre https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/skogsmulles-naturbok/länk till annan webbplats

Svenska klätterförbundets information om allemansrätten och klättring: https://bergsport.se/utomhus/allemansratt-och-klattring/länk till annan webbplats

Sportfiskarnas information om allemansrätten och fiske: https://www.sportfiskarna.se/Fiske/Fiske-i-Sverige-Fishing-in-Swedenlänk till annan webbplats

Svenska kantorförbundets information om allemansrätten och paddling: http://www.kanot.com/globalassets/svenska-kanotforbundet/dokument/utbildning/material/rad-och-tips/allemansratten_affisch.pdflänk till annan webbplats

Svenskt friluftsliv: https://svensktfriluftsliv.se/allemansratten/länk till annan webbplats och filmer om allemansrätten https://www.youtube.com/watch?v=Ur93BpsM8J8länk till annan webbplats

Håll Sverige rent: http://www.hsr.se/var-radd-om-din-arenalänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2019-06-26

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00