Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Eldningsförbud upphävs den 15/8

Tidigare beslut om eldningsförbud upphävs klockan 8.00 onsdagen den 15/8.

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen upphäver Länsstyrelsens beslut den 3 juli 2018 om att förbjuda all
eldning utomhus samt meddelad föreskrift 18FS 2018:6.

Ärendet och skälen för Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen beslutade den 3 juli 2018, med stöd av 2 kap 7 § förordningen om

skydd mot olyckor (2003:789), att föreskriva förbud mot all eldning utomhus. En
tillfällig föreskrift, 18FS 2018:6, meddelades även.


Örebro län har haft nederbörd under den senaste veckan och brandrisken i länet
har gått ner markant. SMHI:s kommande prognoser för brandrisken ser låga och
stabila ut för den närmsta tiden och vädret väntas vara gynnsamt ur
brandrisksynpunkt. Länsstyrelsen tillsammans med räddningstjänsterna uppmanar
dock fortsatt till försiktighet vid grillning eller eldning utomhus. Anledning är att
det fortfarande är torrt i de nedre marklagren.


Länsstyrelsen gör bedömningen i samråd med räddningstjänsterna att det för
närvarande inte föreligger skäl att länet ska omfattas av ett eldningsförbud. Det
tidigare meddelade beslutet och föreskriften om eldningsförbud ska därför
upphävas.


Detta beslut träder i kraft 15 augusti 2018, klockan 08.00

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av tf enhetschef för kommunikation och krisberedskap Kristian
Hagberg med krisberedskapshandläggare Annica Hjalmarsson som föredragande.

Senast uppdaterad 2018-08-14

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00