Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kommunalt aktivitetsansvar KAA – för dig som inte går i gymnasiet

Kommunen har enligt skollagen (2010:800, kap. 29, 9 §) ett ansvar att följa upp ungdomar som lämnat grundskolan men som inte har påbörjat eller som har avbrutit en gymnasieutbildning.

Du som är under 20 år, inte är inskriven i gymnasiet eller saknar gymnasieexamen omfattas därför av kommunens aktivitetsansvar, KAA. Ungdomssamordnaren kontaktar dig för att prata igenom vilka möjligheter som finns just för dig. Det handlar om olika typer av insatser eller vägledning som har till syfte att leda till studier eller arbete.

Vid frågor kontakta ungdomssamordnaren.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg