Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Gymnasieskola

Gymnasieskola för dig som bor i Ljusnarsbergs kommun

Gymnasieutbildning för Ljusnarsbergs kommuns elever erbjuds genom gymnasieskolor och fristående skolor i andra kommuner. Läs mer under sidan Gymnasieskola - ansökan om vilka alternativ som är vanligast.

De ungdomar mellan 16 och 20 år, som inte fullföljt ett gymnasieprogram omfattas av kommunens aktivitetsansvar, som innebär att kommunen har en skyldighet att hålla sig informerade om sysselsättningen hos ungdomar 16–19 år som inte går i gymnasieskolan, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder

Studieyrkesvägledarna hjälper dig med vägledning och information inför studie- och yrkesval.

Ungdomssamordnaren är den som har aktivitetsansvaret i Ljusnarsbergs kommun.

Arbete mot mobbning och kränkande behandling

Du kan läsa om kommunens arbete mot mobbning och kränkande behandling i skolornas trygghets- och likabehandlingsplaner. Du som går i gymnasiet kan kontakta din skola för information.

ISP - Individuella studieplaner

Alla elever ska ha en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska ge tydlig information om elevens kunskapsutveckling samt innehålla en plan för elevens fortsatta lärande. Den ska också vara ett redskap för att identifiera olika elevers stödbehov. Kontakta din gymnasieskola för mer information om hur man arbetar med att upprätta och följa upp individuella studieplaner.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg