Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Trygghetsteam

Om Trygghetsteamet

Vi vill att våra verksamheter ska vara en plats som bygger på arbetsglädje, gemenskap och engagemang.

Våra verksamheter ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande
behandling. Vi möter varandra med nyfikenhet och respekt för varandras olikheter och ser olikheterna som en tillgång. Varje elev i vår skola ska få möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar. Våra ledord är Tydlighet, Engagemang och Trygghet.

Varje incident av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling skall resultera i en reaktion och åtgärd i skolan. Vi är tydliga med att alla ska ta ansvar för det man säger och gör. Vi ska alla försöka stötta och uppmuntra varandra för att allas välmående. Därför ska alla alltid tänka på hur de själva uppträder mot andra.

Vårt förhållningssätt är av stor vikt för att vi ska lyckas med vår vision. Vi strävar därför efter att så ofta som möjligt ta tillvara elevernas tankar och åsikter så att de känner att vi bryr oss och lyssnar på vad de har att säga. Eleverna ska aldrig tveka att komma till oss om de mår dåligt eller är oroliga för en kompis. Våra spelregler ska vara tydliga och personalen ska alltid markera när gränserna överskrids. Alla vuxna ska bidra till att skapa en god atmosfär genom att uppmuntra eleverna när de gör bra saker.


Plan mot kränkande behandling Kyrkbacksskolan F-6 Pdf, 2 MB.

Plan mot kränkande behandling Kyrkbacksskolan 7-9 Pdf, 1 MB.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Åtgärdstrappa.pdf Pdf, 170 kB. 170 kB 2021-08-31 09.04
Kyrkbacksskolans trivselregler.pdf Pdf, 111 kB. 111 kB 2021-08-13 09.34

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg