Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Olycksfallsförsäkring

Anmäl skada vid olycksfall

Du anmäler själv in skada för olycksfall till försäkringsbolaget Folksam som är kommunens försäkringsgivare vid olycksfallsskador.

Ring Folksam telefon: 0771-960 960länk till annan webbplats alternativt anmäl skadan via deras hemsida www.folksam.selänk till annan webbplats

Kontakta Folksam vid behov av taxiresa till/från skolan!

Tänk på att alla taxiresor till/från skolan ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Folksam innan resan godkänns.

Övergripande information om din försäkring

Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfallsskada, d.v.s. kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom en plötslig och yttre händelse. Med olycksfall jämställs solsting, värmeslag,fästing­bett, förjrysning, drunkning samt vridvåld mot knä eller hälseneruptur utan yttre händelse.

Försäkringen omfattar smitta av HIV-virus och hepatit som drabbar försäkrad under utbildning, praktik och arbetsmarknadspolitiska åtgärder m.m. med 5 basbelopp.

Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader även utom Norden.

  • Ersättning lämnas för personliga tillhörigheter, som t.ex. kläder och glasögon (dock ej mobiltelefon, iPad, iPod eller annan liknande elektronisk utrustning) som skadas i samband med en olycksfallsskada som kräver läkarbehandling.
  • Ersättning lämnas för nödvändiga utgifter för läkarvård, sjukhusvård och läkemedel, samt för behand­ling och för de hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning.
  • Sveda och värk omfattas.
  • Ersättning för vanprydande ärr och annan kosmetisk defekt ingår.
  • Ersättning lämnas för bestående värk,förlust av inre organ och sinnesfunktion inom ramen för medi­cinsk invaliditet.
  • Ersättning lämnas för ekonomisk och medicinsk invaliditet.
  • Vid dödsfall p.g.a. olycksfall lämnas en engångsersättning om 1 basbelopp. Ersättning lämnas vid döds­fall oavsett orsak fr.o.m. 1 månads ålder t.o.m. 25 år.
  • Krisförsäkring inkluderas.

För heltidsförsäkrade gäller att försäkringen är giltig t.o.m. 1/9 det år försäkrad går ut grund-eller gymnasieskolan.

Försäkringen har inget undantag för farliga sporter/riskfylld verksamhet eller för sport eller idrottsutöv­ning.

Försäkringen har inget undantag för skada i samband med alkohol-eller narkotikapåverkan avseende grund-eller gymnasieskoleelever.

Försäkringen gäller utan övre åldersgräns. Efter fyllda 60 år reduceras försäkringsbeloppet med 5 pro­centenheter per år.

Försäkringsgivaren erbjuder stöd i det skadeförebyggande arbetet med 1 heldag per år avseende in­formation/utbildning.

Försäkringen gäller utan självrisk.

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00