Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kontaktcenter

Arbetslag år F-3

0580-805 49

Paviljongen 0580-805 14

Jessica Jacobson

Lärare musik

Veronica Reuterhäll Wecklauf

Speciallärare

Lena Söder

Lärare förskoleklass

Susanne Olsen Gustafsson

Lärare, arbetslagsledare

Carina Adolfsson

Lärare

Thomas Hegefors

IT-pedagog

Kerstin Schweizer

Textilslöjd

Eva Lindberg

Lärare förskoleklass

Hans Danielsson

Lärare trä- och metallslöjd

Emma Pettersson

Föräldraledig

Jonatan Brevik Elfström

Fritidshem, resurs i klass

Kerstin Sköld

Fritidshem, resurs i klass

Amal Bader Eddin

Studiehandledare/lärare modersmål

Ann-Sofie Isaksson

Lärare

Angelica Wecklauf

Lärare

Marie Björnberg

Lärare

Petra Eriksson

Lärare

Susanne Lundholm

Resurslärare

Emma Persson

Vik lärare idrott och hälsa

Emelie Nyman

Fritidshem, resurs 1-3, arbetslagsledare

Lill Jacobsson

Lärare

Anna Englund

Lärare


Arbetslag år 4-6

0580-805 49

Hans Danielsson

Lärare trä- och metallslöjd

Kevin Risberg

Elevresurs

Helen Persson

Speciallärare

Josefin Arvidsson

Lärare

Linda Henriksson

Lärare idrott- och hälsa

Kerstin Schweizer

Textillärare

Anna Perrott

Lärare

Thomas Hegefors

IT-pedagog

Jessica Jacobson

Lärare musik

Hossam Hakouk

Lärare

Amal Bader Eddin

Studiehandledare

Yvonne Eriksson

Förstelärare

Ingela Bornström 

Lärare bild

Maria Sjögren

Vik. Lärare

Cecilia Ekmark

Lärare

Rose-Marie Lindström

Lärare

Madeleine Fredriksson

Lärare

Johan Fuxin

Lärare musik

Thomas Andersson

Lärare SvA

Emma Persson

Vik lärare idrott och hälsa

Maria Stark

Elevresurs

Alva Hedborg

Vik. Lärare


Arbetslag år 7-9

0580-805 32
0580-806 89

Hans Danielsson

Lärare trä- och metallslöjd

Ingela Käller

Lärare, arbetslagsledare

Emelie Kvarnsudde

Lärare, arbetslagsledare

Kerstin Schweizer

Lärare textilslöjd

Lia Askelin

Lärare

Ingela Bornström

Lärare bild

Mohamad Albaz

Lärare/lärare modersmål 

Pär-Johan Olsson

Försteärare

Robert Fältström

Förstelärare

Johan Fuxin

Musiklärare

Rose-Marie Lindström

Lärare hem- och konsumentkunskap

Susanne Eklund

Förstelärare

Thomas Hegefors

IT-pedagog

Jörgen Dahlström

Resurslärare

Magnus Fredriksson

Förstelärare, bitr.rektor

Susann Välinen

Lärare, arbetslagledare

Åsa Haneskog

Speciallärare

Maria Dalebäck

Lärare

Emma Person

Vik lärare idrott och hälsa

Dennis Persson Lundberg

Lärare

Ronnie Edvardsson

Lärare

Tomas Andersson

Lärare

Linnea Elmik Johansson

Elevresurs

Niklas Nyvall

Lärare, elevstöd

Susanne Lundholm

Resurslärare

Linda Jirsjö

Lärare


Grundsärskola


Linna Elmik Johansson

Elevresurs

Annika Lindblad Kron

Lärare, arbetslagledare

Seppo Tarviainen

Resurslärare


SpecialpedagogHelene Kihlander

Åk 7-9, grundsärskola

0580-805 58

Emma Staflin

Specialpedagog Åk F-6

070-610 88 39


Skolans trygghetsteam
Diskriminering och annan kränkande behandling (mobbing)


Oscar Lundström


Joachim Tadell


Anne-Marie Hägglund


Susanne Eklund


Magnus Fredriksson


Caroline Magnusson

Socialpedagog, 0580-805 50


Arbetslag fritidshem

076-771 06 88
072-701 83 59

Jonatan Brevik Elfström


Emelie Nyman

Arbetslagledare

Kerstin Sköld


Jimmy Gustavsson


Serpil Morogullari


Nergis Al-SalihiSkolbibliotek


Monique Ammersken

0580-80535

 

Vaktmästare


Bengt Jacobsson

0580-805 54
070-386 39 00

 

Studie- och yrkesvägledare


Ingrid Hultén

0580-805 48

 

Närvaroteam


Gunilla Andersson

072-8560929

Sofia Bergman


Caroline Magnusson

Socialpedagog, 0580-805 50


Kulturskolan


Johan Fuxin

Musiklärare

Karin Svedberg

Lärare i fiol

Thomas Hegefors

Film- och mediepedagog, arbetslagsledare

Joachim Tadell

Dramapedagog

Erika Lindholm


Linnéa Didic

Lärare dans

Mimmi Amberntsson

Lärare dans

Jessica Jacobson

Musiklärare, sångpedagog


Senast uppdaterad

Rektor 7-9, Kulturskolan och Elevhälsan
Karin Sandström
karin.sandstrom@ljusnarsberg.se
0580-805 51

Rektor F-6, Grundsärskolan och Fritidshem
Torbjörn Gustafsson
torbjorn.gustafsson@ljusnarsberg.se
0580-805 34

Biträdande rektor
Anne-Marie Hägglund
anne-marie.hagglund@ljusnarsberg.se
0580-805 33

Biträdande rektor/lärare
Magnus Fredriksson
magnus.fredriksson@ljusnarsberg.se
073-598 10 16

Verksamhetsutvecklare/administratör
Ulrika Persson Wexell
ulrika.wexell@ljusnarsberg.se
0580-80523

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg