Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Elevhälsa

Elevhälsan omfattar skolhälsovård och andra stödjande insatser via skolkurator, skolpsykolog och specialpedagogerna.

I skolhälsovården ingår skolsköterska och skolläkare. Skolhälsovården arbetar förebyggande med hälsokontroller, vaccinationer och enklare sjukvårdsinsatser.

Tid hos skolläkaren bokas genom skolsköterskan.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se