Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Ansökan och uppsägning av förskoleplats

Ansökan

Du kan ansöka om förskoleplats för ditt barn om du arbetar, studerar, är föräldraledig eller aktivt söker arbete.

Blankett, ansökan förskoleplats Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.


Val av förskola

Då du fyller i blanketten för att ansöka om plats kan du välja vilken förskola du helst vill att ditt barn placeras i. Det finns ingen garanti för att önskemålet uppfylls men kommunen arbetar för att alla ska få den placering de önskar.

Om du önskar välja en förskola utanför kommunen eller med en annan huvudman än kommunen.

Blankett för ansökan i annan kommun Länk till annan webbplats.


Uppsägning av plats

Uppsägning av plats ska meddelas skriftligt på särskild blankett två månader före det datum uppsägningen avser. Uppsägning av barnomsorgsplats kan inte göras för normal ledighet (semester, ferieuppehåll mm) eller vid byte av omsorgsform, då fortsatt barnomsorgsbehov finns. Uppsägning räknas från den dag ansökan inkommit in till kommunen/personalen.

Blankett för uppsägning av förskoleplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Skicka sedan blanketterna till:

Förskolan i Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se