Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Snöröjning, sandning, renhållning och vägunderhåll

Nu är det dags att städa undan vintern

I månadsskiftet mars/april påbörjar vi arbetet med att sopa vintersand från körbanorna i våra kommuner. Uppmärksamma att snö och regn kan fördröja arbetet.
Som fastighetsägare har du ett ansvar att hålla rent på trottoaren utanför ditt hus. Saknas gångbana ansvarar du även för att sopa området närmast tomtgräns,ca:1m. Vi ser gärna att ni sopar ut sanden på gatan utan kvistar och löv. När körbanan är sopad är det inte tillåtet att sopa ut igen.
Ni underlättar sandsopningen genom att respektera parkeringsreglerna och vara uppmärksamma på vägmärkena där ni parkerar. Arbetet kan pågå även under lördagar, söndagar, och kvällstid. Datumparkering gäller i vissa tätorter mellan kl. 00:00 och 06:00.

Snöröjning och sandning

Samhällsbyggnad Bergslagen sköter snöröjning och sandning i Ljusnarsbergs kommun.

Renhållning

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för renhållning och snöröjning av kommunala körbanor, gång- och cykelvägar, torg och viss kommunal fastighetsmark i samtliga medlemskommuner.

Fastighetsägare

Det är fastighetsägarens ansvar att sköta renhållning, snöröjning o halkbekämpning av gångbana i anslutning till fastighetsgränsen, enligt de lokala föreskrifterna.

Mer information om detta kan läsas i följande handling Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad

Kontakt

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Gata/Park/Idrott, Lokal och miljöservice, Vatten och Avlopp, Avfall och Återvinning.
servicecenter@sbbergslagen.se
0587-55 00 40
Besöksadress: Industrivägen 7, Pershyttan

Öppettider: Mån-fre 8-16.
Lunchstängt 12–13.
Dag före helgdag 8-12.

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se