Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Snöröjning, sandning, renhållning och vägunderhåll

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för renhållning och snöröjning av kommunala körbanor, gång- och cykelvägar, torg och viss kommunal fastighetsmark i samtliga medlemskommuner.

Snöröjning

Vi börjar snöröjningen på körbanor och gång- och cykelvägar när snödjupet är 4 cm. Större gator och vägar i tätorterna har prioriterad röjning.

Sandning

Sandning utförs på gator och vägar då halkan bedöms vara trafikfarlig. Gång- och cykelvägar, gångbanor, torg och fastigheter sandas snarast innan risk för att halka kan uppstå.

Du har möjlighet att hämta max 2 hinkar sand vid kommunens tekniska förrådsanläggningar på respektive centralort.

Sandupptagning på gator och vägar

Sandupptagning av gator och vägar påbörjas när tjälen har släppt. Centrala gång- och cykelvägar sopas i första skedet. Sopningen påbörjas normalt i månadsskiftet mars/april och brukar normalt vara färdigt under maj månad, men vädret styr.

Fastighetsägare ska sopa ut sandningssand från sin del av trottoaren och lägga i rännstenen om gatan inte redan är sopad.

Fastighetsägare

Det är fastighetsägarens ansvar att sköta renhållning, snöröjning o halkbekämpning av gångbana i anslutning till fastighetsgränsen, enligt de lokala föreskrifterna.

Mer information om detta kan läsas i följande handling Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg