Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Integration

Kommunens ansvar

Ensamkommande barn och ungdomar

Kommunen har avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten bedrivs dels på Bergsgården som HVB-hem, och dels som boende i familjehem.

Kommunen har ansvar för att barnens behov av boende och omsorg tillgodoses. I boendet ingår att, som personal, stötta ungdomarna i skolarbete, hushållsarbete, inköp, fritid m.m.

I verksamheten ingår också ett nära samarbete med gode män, socialtjänsten, Migrationsverket, primärvården, skolan med flera.

Nyanlända vuxna och familjer

Kommunen ansvarar för att ordna boende, Svenska för invandrare (SFI), Samhällsorientering, att barn och ungdomar går i för- grund- och gymnasieskolan samt att alla mellan 20-64 år kommer till Arbetsförmedlingen för att upprätta en Etableringsplan.

Etableringsplanen är en plan hur individen så snabbt som möjligt kommer i egen försörjning.

När planen är upprättad så betalar Försäkringskassan ut etableringsersättning under 2 år.

I verksamheten ingår ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Skattemyndigheten (Folkbokföring, Legitimation), Komvux SFI, Fastighetsbolag m.fl.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se