Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Budget- och skuldrådgivning

Att tänka på inför besöket

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan ge dig råd och stöd på vägen mot en lösning på din situation.

Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt. Innan du kommer på ditt besök bör du:

  • prioritera dina löpande utgifter, till exempel hyra, mat och el.
  • inte dra på dig några nya skulder.
  • spara dina skulduppgifter, till exempel från kronofogden och inkassobolag.

Vad kan budget- och skuldrådgivning innebära?

Rådgivningen innebär en hjälp till självhjälp och utgår från ditt behov av hjälp och stöd. Det kan handla om allt från att gemensamt se över din vardagsekonomi och göra en budget till att försöka hitta lösningar på en besvärlig skuldsituation. Din delaktighet i arbetet är av stor betydelse och mot bakgrund av det sker rådgivningen genom personliga besök.

Skuldrådgivning - förslag på lösningar

I samarbete med rådgivaren ser du över dina skulder. Tillsammans går ni igenom olika lösningar. Det kan till exempel handla om att:

  • göra upp avbetalningsplaner med dina fordringsägare.
  • få andra betalningsvillkor.
  • lägga förslag om ackordsuppgörelse.
  • söka skuldsanering.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs hos kommunens budget- och skuldrådgivare.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg