Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Daglig verksamhet

Individuell handlingsplan

Du som har en funktionsnedsättning kan erbjudas olika former av sysselsättning utifrån dina egna förutsättningar. Syftet är att skapa en meningsfull vardag, bidra till den personliga utvecklingen och att du ska känna dig delaktig i samhället.

Du får en individuellt utformad plan som ska ge dig stöd i arbetslivet på kort och lång sikt.

Daglig verksamhet - kontaktinformation

Den dagliga verksamheten är belägen i Bångbro, Kopparberg.

Daglig verksamhet Solstickan
0580-804 03

Hur ansöker jag?

Ansökan görs hos kommunens LSS-handläggare.

En titt på verksamheten

Senast uppdaterad

Kontakt

LSS-handläggare vuxna
Carina Gyllstrand
carina.gyllstrand@ljusnarsberg.se
0580-806 34 (telefontid: vardagar 08.30-09.30)

Carina Benjaminsson
carina.benjaminsson@ljusnarsberg.se
0580-806 91 (telefontid: vardagar 08.30-09.30)

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg