Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Solgården

Anpassade lägenheter

Solgården är ett vård- och omsorgsboende med tillgång till personal dygnet runt. På Solgården finns 28 lägenheter avsedda för permanent boende. Kontrakt upprättas mellan hyresgäst och hyresvärd. Utöver de 23 lägenheterna finns 4 rum avsedda för korttidsvård.

Samtliga lägenheter/rum är utrustade med trygghetslarm samt uttag för tv och telefoni. Varje hyresgäst inreder sin lägenhet med egna möbler förutom säng, då enheten tillhandahåller vårdsäng.

Verksamhetsidé och värdegrund

Solgårdens vård- och omsorgsboende ska erbjuda omsorg av god kvalitet i trygg och hemlik miljö. Verksamheten ska bygga på respekt för de boendes rätt till självbestämmande och omsorgen ska vara anpassad efter varje boendes individuella behov.

Meningsfullhet

De boende ska känna sig delaktiga och ha inflytande över de insatser som ges. De boende ska ges möjlighet att bibehålla intressen de haft tidigare i livet även sedan de flyttat till Solgården.

Bemötande

De boende ska bemötas med respekt, lyhördhet och intresse och de boendes individuella behov ska stå i centrum. Anhöriga ses som en värdefull resurs i arbetet runt den boende.

Trygghet

De boende ska känna sig trygga. Hög personalkontinuitet ska eftersträvas för att öka tryggheten för de boende. Personalen ska vara kompetent och flexibel.

Måltider

Frukost och mellanmål lagas i respektive kök på Solgården. Treskillingen restaurang levererar varm lunch alla dagar och varm middag fem dagar i veckan. Lördag och söndag värms middagsmaten på Solgården. Genom god kontakt med restaurangkökets personal kan vi påverka måltidens innehåll och utformning och därmed höja kvaliteten på den mat vi serverar.

Externa resurser

Vi har regelbunden kontakt med läkare och kan beställa tid för hembesök. Tillgång till arbetsterapeut, sjukgymnast, fotvårdsterapeut och frisör finns vid behov. Vi erbjuder också munhälsobedömning.

Socialt innehåll

Exempel på sociala aktiviteter som erbjuds de boende på Solgården är promenader, bingospel, samtals- och fikastunder, gymnastik, korsordslösning, sångstunder m.m. Vi arbetar med frivilligorganisationer och anhöriga för att tillsammans utveckla det sociala innehållet.

Kontaktperson

Alla som bor på Solgården tilldelas en kontaktperson ur personalgruppen. Du kan sedan välja att byta kontaktperson om du skulle vilja det. Kontaktpersonen har i uppgift att vara ett särskilt stöd till den boende.

Genomförandeplan

Din kontaktperson kommer att tillsammans med dig och eventuellt din anhörig, samt övriga aktuella som exempelvis sjuksköterska, arbetsterapeut upprätta en plan som beskriver hur vi skall hjälpa dig med det du behöver och vad du klarar själv.

Det är din kontaktperson som ansvarar för att sammankalla berörda personer och boka tid för upprättande av genomförandeplanen.

Bra att veta inför inflyttning

  • Personalen tvättar hyresgästens kläder. Enheten tillhandahåller tvättmedel. Kläderna ska vara märkta med namn eller initialer. För omärkta kläder ansvaras ej.
  • Hyresgästen tillhandahåller själv mediciner, rengöringsmedel, golvskrapa, hygienartiklar, glödlampor/lysrör, handuk/badlakan, privata kläder, tvättkorg, sängkläder och sänglinne samt städutrustning
  • Enheten tillhandahåller inkontinensskydd efter individuella behov.
  • Kontanta medel kan, om behov finns, förvaras i inlåst skåp på enheten. Denna summa bör dock ej överstiga 1000 kr.
  • I hyran ingår värme, tv-licens och basutbud på kanaler.
  • Hushållsel betalas av hyresgästen.
  • Hemförsäkring tecknas och betalas av hyresgästen själv, detsamma gäller telefonabonnemang.
  • Fönsterputsning och storstädning ingår ej. Detta ombesörjes av hyresgästen.
  • Inköp samt ledsagning vid exempelvis läkar- och tandläkarbesök ombesörjes i första hand av anhörig/god vän.


Boråd/anhörigråd

Ett lokalt forum finns för information och dialog om verksamhetens innehåll och utveckling. Syftet med detta forum är att stärka delaktighet och inflytande hos de boende. Deltagare är representanter för boende eller närstående, personal, enhetschef, kostchef samt kontaktpolitiker från kommunstyrelsens sociala utskott. Träffar i detta forum sker två gånger per år.

Kontakta Solgården

Solgården
Solgårdsvägen 6
714 32 Kopparberg

Personal Ängen
0580-804 09

Personal Solgården
0580-804 17

Personal Heden
0580-804 19

Sjuksköterska
0580-804 22

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg