Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Särskilt boende - ansökan

Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.

Senast uppdaterad

Kontakt

Biståndshandläggare
Carina Gyllstrand
carina.gyllstrand@ljusnarsberg.se
0580-806 34 (8.30-9.30)

Carina Benjaminsson
Carina.Benjaminsson@ljusnarsberg.se
0580-806 91 (8.30-9.30)

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg