Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Treskillingen

Lägenheter

Treskillingen är ett trygghetsboende med totalt 60 lägenheter. Lägenheterna är handikappanpassade och hiss finns i varje trapphus. Lägenheternas storlek varierar mellan ett till tre rum och kök. Ett gemensamhetsutrymme i form av matsal/restaurang samt ett samlingsrum finns att tillgå. 

Bemanning

Insatser sker dagtid av bemanning stationerad på huset och nattetid via nattpatrull.

Måltider

Treskillingens restaurang är öppen för lunch alla dagar mellan kl 11.30-13.30. Restaurangen ligger i direkt anslutning till huvudentrén och nås från samtliga huskroppar inifrån. Restaurangen har eget tillagningskök vilket höjer matens kvalitet.

Aktiviteter

Vi arbetar tillsammans med frivilligorganisationer för att tillsammans utveckla det sociala innehållet. Vi har ett månadsprogram för aktiviteter.

Kontaktperson

De boende med omvårdnadsbehov har en i personalgruppen utsedd kontaktperson som ger stöd och hjälp till den boende. Tillsammans gör vi en genomförandeplan med den boende och anhöriga för att kunna tillgodose behov och önskemål.

Boråd/kostråd

Ett lokalt forum finns för information och dialog om verksamhetens innehåll och utveckling i syfte att stärka delaktighet och inflytande. Deltagare är representanter för boende eller närstående, enhetschef, representanter från personalen, kostenheten samt kontaktpolitiker från kommunstyrelsens sociala utskott.

Kontakta Treskillingen

Treskillingen
Källtorpsvägen 4 A
714 31 Kopparberg

Hemtjänstgrupp Treskillingen
0580-806 92
070-668 05 51

Sjuksköterska Treskillingen
0580-806 90

Senast uppdaterad

Kontakt

Enhetschef hemtjänst, Treskillingen

Annelie Ekmark, enhetschef
Hemtjänsten yttre och Treskillingen
annelie.ekmark@ljusnarsberg.se
Tel: 0580-806 99

Biståndshandläggare
Carina Gyllstrand
carina.gyllstrand@ljusnarsberg.se
0580-806 34 (8.30-9.30)

Carina Benjaminsson
Carina.Benjaminsson@ljusnarsberg.se
0580-806 91 (8.30-9.30)

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg