Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Blanketter - god man, förvaltare och förmyndare

Årsräkning

Årsräkning Pdf, 429.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 429.3 kB) (För att spara samt få korrekt summering krävs senaste versionen av Acrobat och att du antingen laddar ner dokumentet och öppnar i Acrobat eller använder Internet Explorer.)

Utgiftsbilaga autoräkning Excel, 65.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Excel, 65.5 kB)

Utgiftsbilaga (PDF) Pdf, 45.7 kB. (Pdf, 45.7 kB)

Redogörelse för uppdraget Pdf, 324.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 324.4 kB)

Kvittens på överlämnade fickpengar Pdf, 133.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 133.8 kB)

Inkomstbilaga - autoräkning Excel, 55 kB, öppnas i nytt fönster. (Excel, 55 kB)

Inkomstbilaga (PDF) Pdf, 44.4 kB. (Pdf, 44.4 kB)

Ansökan om anstånd att lämna årsräkning Pdf, 35.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 35.6 kB)

Ensamkommande barn

Arvodesräkning EKB - NY Pdf, 192.1 kB. (Pdf, 192.1 kB)

Bank

Ansökan uttag spärrat konto - god man och förvaltare Pdf, 74.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 74.2 kB)

Ansökan uttag spärrat konto - förmyndare Pdf, 100.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 100.5 kB)

Övrigt

Åtagande - samtycke Pdf, 149.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 149.7 kB)

Riktlinjer för arvoden Pdf, 99.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 99.7 kB)

Körjournal Pdf, 82.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 82.7 kB)

Vad innebär uppdraget som god man Pdf, 614.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 614.5 kB)

Checklista - godkännande av bodelning och arvskifte Pdf, 275.7 kB. (Pdf, 275.7 kB)

Checklista - försäljning av fastighet eller bostadsrätt Pdf, 678.2 kB. (Pdf, 678.2 kB)

När huvudmannen avlider Pdf, 416.1 kB. (Pdf, 416.1 kB)

Samtycke till egendomens fördelning i dödsbo Pdf, 49.7 kB. (Pdf, 49.7 kB)

Ansökan om tillstånd om lån, köp, försäljning av fast egendom Pdf, 267.8 kB. (Pdf, 267.8 kB)

Begäran om entledigande Pdf, 175.4 kB. (Pdf, 175.4 kB)

Förteckning

Förteckning för gode män, förvaltare och förmyndare Pdf, 159 kB. (Pdf, 159 kB)

Förteckning för omyndiga- föräldrar Pdf, 157.4 kB. (Pdf, 157.4 kB)

Senast uppdaterad

Kontakt

Överförmyndarhandläggare
Ljusnarsbergs Kommun och Hällefors kommun
Petra Schollin
0580-804 23

Överförmyndarhandläggare
Nora Kommun
Annelie Jägerström
0580-805 36

Överförmyndarhandläggare
Lindesbergs kommun
Julia Mattsson

Kontakt
overformyndarnamnden
@ljusnarsberg.se

Telefontid
Måndag-tisdag och torsdag
kl. 10.00-12.00

Vid akuta ärenden finns
Anders Andersson anträffbar
på 0580-805 01

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider