Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Blanketter - god man, förvaltare och förmyndare

Årsräkning

Årsräkning Pdf, 429 kB, öppnas i nytt fönster. (För att spara samt få korrekt summering krävs senaste versionen av Acrobat och att du antingen laddar ner dokumentet och öppnar i Acrobat eller använder Internet Explorer.)

Utgiftsbilaga autoräkning Excel, 66 kB, öppnas i nytt fönster.

Utgiftsbilaga (PDF) Pdf, 46 kB.

Redogörelse för uppdraget Pdf, 324 kB, öppnas i nytt fönster.

Kvittens på överlämnade fickpengar Pdf, 134 kB, öppnas i nytt fönster.

Inkomstbilaga - autoräkning Excel, 55 kB, öppnas i nytt fönster.

Inkomstbilaga (PDF) Pdf, 44 kB.

Ansökan om anstånd att lämna årsräkning Pdf, 36 kB, öppnas i nytt fönster.

Ensamkommande barn

Arvodesräkning EKB - NY Pdf, 192 kB.

Bank

Ansökan uttag spärrat konto - god man och förvaltare Pdf, 181 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan uttag spärrat konto - förmyndare Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

Åtagande - samtycke Pdf, 150 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för arvoden Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster.

Körjournal Pdf, 83 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad innebär uppdraget som god man Pdf, 614 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista - godkännande av bodelning och arvskifte Pdf, 276 kB.

Checklista - försäljning av fastighet eller bostadsrätt Pdf, 678 kB.

När huvudmannen avlider Pdf, 416 kB.

Samtycke till egendomens fördelning i dödsbo Pdf, 50 kB.

Ansökan om tillstånd om lån, köp, försäljning av fast egendom Pdf, 268 kB.

Begäran om entledigande Pdf, 175 kB.

Förteckning

Förteckning för gode män, förvaltare och förmyndare Pdf, 159 kB.

Förteckning för omyndiga- föräldrar Pdf, 157 kB.

Senast uppdaterad

Kontakt

Överförmyndarhandläggare
Ljusnarsbergs Kommun och Hällefors kommun
Petra Schollin
0580-804 23

Överförmyndarhandläggare
Nora Kommun
Annelie Jägerström
0580-805 36

Överförmyndarhandläggare

Lindesbergs kommun
Efternamn huvudmän: A-J
Emma Johansson
0580-804 21

Lindesbergs kommun
Efternamn huvudmän: K-Ö
Moa Marcus Lind
0580-804 20

Kontakt
overformyndarnamnden
@ljusnarsberg.se

Telefontid

Måndag-tisdag och torsdag
kl. 10.00-12.00

Vid akuta ärenden finns
Anders Andersson anträffbar
på 0580-805 01

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg