Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Smittskydd på serveringsställen

Med anledning av corona och covid-19 gäller nya regler om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Folkhälsomyndigheten har tagit fram föreskrifter och allmänna råd för att förhindra trängsel och minska smittspridning. Skärpta restriktioner införs den 12 januari Den 12 januari införs skärpta smittskyddsåtgärder som du som driver ett serveringställe måste vidta för att förhindra smittspridning. Med serveringsställe menas en näringsverksamhet som serverar mat eller dryck till allmänheten och där gästerna kan äta på stället - till exempel restauranger och caféer. Det här behöver du som driver ett serveringsställe göra Begränsa antalet besökare i ett och samma sällskap till åtta personer . Grupper med fler än åtta personer ska delas upp av dig som driver serveringsstället. Ett serveringsställe får hålla öppet för förtäring till senast klockan 23.00. Därefter får serveringsstället hålla öppet för take away. Ett serveringsställe ska vidta åtgärder för att undvika trängsel bland gäster. Gäster från olika sällskap ska kunna hålla minst 1 meters avstånd till varandra. Ett serveringsställe ska se till att gäster intar mat och dryck sittande vid ett bord. Endast om det kan ske utan trängsel får gästerna hämta mat vid en disk eller en buffé. Ett serveringsställe ska ge gästerna möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit. Ett serveringsställe ska ha tydlig och väl synlig information till gästerna som förklarar hur en gäst kan minska risken för smittspridning. Gästerna bör informeras om: - vikten att hålla avstånd - att sköta sin handhygien - att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord eller bardisk - att personer med symtom bör stanna hemma Ett serveringsställe ska informera personalen om hur smittspridning mellan gäster hindras och vilka hygienrutiner som gäller. Ett serveringsställe ska se till att gäster sitter ner när konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter anordnas på eller intill ditt serveringsställe. Åtgärder för att skapa avstånd Här är förslag på åtgärder som ett serveringsställe kan använda sig av för att skapa avstånd. Möblera om för att skapa mer utrymme. Markera avstånd på golvet. Begränsa antalet gäster som vistas samtidigt på serveringsstället. Använda alternativa lösningar till köer som tilll exempel nummerlappssystem eller appar. Tillsyn på serveringsställen Inom kommunen är Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ansvarig tillsynsmyndighet enligt den nya lagen. Det innebär att samhällsbyggnadsförvaltningen ska kontrollera att lagen följs och att trängsel inte uppstår på kommunens serveringsställen. Om lagen inte följs kan nämnden besluta om föreläggande med eller utan vite eller stänga serveringsstället. Beslutet gäller i så fall tills ansvarig för serveringsstället kan visa att lagkraven uppfylls. Relaterad information Information på Folkhälsomyndighetens webbplats Information på Länsstyrelsens webbplats Affisch - Håll avstånd Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider