Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Skola, förskola, fritidshem

Vill du starta en förskola, skola, fritidshem eller öppen fritidsverksamhet? Du behöver anmäla verksamheten till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Anmälan ska skickas in senast sex veckor innan verksamheten ska starta. När du har skickat in din anmälan kommer Miljökontoret att ta kontakt med dig för att boka en tid för att titta på verksamheten. Du får betala en avgift för handläggning av anmälan, enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. Att inte anmäla att du ska starta en förskola, skola, fritidshem eller liknande verksamhet kan leda till att en miljösanktionsavgift tas ut. Relaterade e-tjänster Anmälan om lokal för barnomsorg Bilaga till Anmälan om barnomsorg Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 Telefontider Vardagar 8-12 och 13-16. Dag före helgdag 8-12. Vid akuta störningar utanför öppettiderna ring 019-14 76 42 . servicecenter@sbbergslagen.se Text

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se