Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Miljötillsyn - taxor och avgifter

Avgifter för miljötillsyn

Miljökontoret tar ut en avgift enligt en taxa som beslutats av kommunfullmäktige i de fyra kommunerna. Avgiften varierar beroende på typ av verksamhet, storlek på produktionen och vilka risker för människors hälsa eller miljön som verksamheten utgör.

Årlig avgift eller timavgift

  • Årlig avgift gäller huvudsakligen anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter. Den årliga avgiften tas ut i början av året. Hur stor den årliga avgiften är beror på vilken avgiftsklass verksamheten hör till. Avgiftsklassen styrs av bransch, verksamhetens inriktning och omfattning.
  • Timavgift tas ut efter utförd tillsyn vid verksamheter som inte har årlig avgift, och vid handläggning av amälningar och tillstånd. Timavgiften är för närvarande är 820 kr.

Taxan är baserad på ett underlag framtaget av SKL (Sveriges kommuner och landsting)

Miljösanktionsavgifter

Miljösanktionsavgift är en administrativ straffavgift som tas ut vid vissa överträdelser av föreskrifter, tillstånd eller villkor som har meddelats med stöd av miljöbalken.

Miljösanktionsavgift är reglerad genom förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259).länk till annan webbplats Om du bryter mot någon av angivna bestämmelser har tillsynsmyndigheten skyldighet att besluta om miljösanktionsavgift. Avgiften tillfaller staten. Du måste betala miljösanktionsavgiften även om du brutit mot reglerna utan uppsåt eller av oaktsamhet, till exempel om du inte känt till vilka regler som gäller.

Exempel på överträdelser är

  • om du lämnar in miljörapport för sent för en B-verksamhet - 1 000 kr
  • importerar eller överlåter kemiska produkter i behållare som saknar föreskriven barnskyddande förslutning - 5 000 kr
  • om du inte låtit göra föreskriven läckagekontroll av en köldmedieanläggning – 5 000 kr
  • om du kommer in för sent med kontrollrapport för köldmedier – 1 000 kr
  • om du inte informerat om installation av en oljecistern – 1 000 kr
  • om du inte utfört återkommande kontroll av en oljecistern – 2 000 kr

BMBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad

Kontakt

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Gata/Park/Idrott, Lokal och miljöservice, Vatten och Avlopp, Avfall och Återvinning.
servicecenter@sbbergslagen.se
0587-55 00 40
Besöksadress: Industrivägen 7, Pershyttan

Öppettider: Mån-fre 8-16.
Lunchstängt 12–13.
Dag före helgdag 8-12.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

Miljö- och byggfrågor, fysisk planering, livsmedelskontroll och energi- och klimatrådgivning

Besöksadress:Kungsgatan 41, Lindesberg

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00