Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Medelstora förbränningsanläggningar

Enligt det så kallade ”MCP-direktivet” (2015/2193/EU) måste alla medelstora förbränningsanläggningar som förbränner bränsle som inte är avfall och som har en högsta effekt från 1 MW till 50 MW vara registrerade. Förordning I Sverige är direktivet genomfört i Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471), FMF. Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471), FMF Kravet på registrering gäller till en början anläggningar tagna i drift från och med den 20 december 2018. Befintliga anläggningar kommer succesivt behöva registrera sig. Enligt FMF ska varje tillsynsmyndighet offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som tillhör myndigheten och allmänheten har tillgång till. För närvarande har Samhällsbyggnad Bergslagen inte registrerat några nya medelstora förbränningsanläggningar. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Mejla info@sb-bergslagen.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 711 80 Lindesberg Text

Senast uppdaterad

Kontakt

Samhällsbyggnad Bergslagen, servicecenter
0587-55 00 40
Servicecenter@sb-bergslagen.se

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg