Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Alkohol- och serveringstillstånd

Samtlig information hittar du på Samhällsbyggnad Bergslagens hemsida.länk till annan webbplats

Alkohol

För att få servera alkohol behöver du tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden.

Handläggningstiden för stadigvarande serveringstillstånd är 1 - 3 månader. Handläggningstiden för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten är 1 - 2 månader och för tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 2 - 14 dagar. Handläggningstiden räknas från det att du kommit in med de handlingar som behövs. Om det tar lång tid för dig att klara ett kunskapsprov, eller om du behöver skicka in kompletterande dokument, kan handläggningen ta längre tid.

Anmälan om ändringar

Om du redan har ett tillstånd och vill ändra det ska du anmäla detta till Samhällsbyggnadsnämnden.

Kunskapsprov

Du som ansöker om tillstånd till servering av alkohol behöver genomgå ett kunskapsprov. Kunskapsprovet genomförs hos Samhällsbyggnadsförvaltningen. Du som redan har genomfört prov för högst tre år sedan, eller som redan har ett serveringstillstånd, behöver inte göra ett nytt prov.

För kunskapsprov tas en avgift om 500 kronor per provtillfälle och person ut. Om du som ansöker om tillstånd behöver göra kunskapsprov ingår kunskapsprovet i din ansökningsavgift. Du kan göra provet vid max tre tillfällen. Om du misslyckas på ditt tredje försök avslås ansökan.

Avgifter

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgifter för ansökan om tillstånd samt för tillsyn.

Avgifter för tillstånd är exempelvis:

  • Permanent tillstånd för servering till allmänheten - 9350 kronor
  • Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten - 4700 kronor
  • Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap - 650 kronor.

Avgiften för tillsyn beror på hur stor verksamheten är. Restauranger ska varje år lämna in en restaurangrapport senast den 1 mars. Avgiftens storlek bestäms utifrån restaurangens redovisade omsättning. För en genomsnittlig restaurang i området (omsättning 500 000 - 750 000 kr/år) är avgiften 6 700 kronor/år.

All information och de blanketter du behöver finns hos Samhällsbyggnad Bergslagen via denna länk.länk till annan webbplats

Tobak och Läkemedel

För anmälan om tobak, receptfira läkemedel samt folköl vänligen se här.

Relaterat

Kontakt

Tillståndshandläggare
Johannes Glanz
Johannes.Glanz@sbbergslagen.se
0581-815 31
070-566 98 96

Samhällsbyggnad Bergslagen
Gata, park och idrott, lokal, miljöservice, vatten och avlopp. Miljö- och byggfrågor, fysisk planering, livsmedelskontroll och energi- och klimatrådgivning

Öppettider: Mån-fre 8-16.
Lunchstängt 12–13.
Dag före helgdag 8-12.

servicecenter@sbbergslagen.se
0587-55 00 40
Besöksadress: Industrivägen 7, Nora

Samhällsbyggnadsförbundets besöksadress:
Kungsgatan 41, Lindesberg

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00