Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Företagsklimat - NKI (Nöjd kund index)

NKI-enkäten – din åsikt är viktig!

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har sedan 2016 gjort sex så kallade öppna jämförelser av hur nöjda företagare är med kommunernas service och effektivitet i myndighetsutövning.

Du som företagare kan ge uttryck för hur du upplever vår kommunservice i samband med olika ärenden som du haft med kommunen. Under året blir du som företagare kontaktad via mejl eller telefon av vår undersökningskonsult som genomför NKI-mätningen. Områden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljö och hälsoskydd samt livsmedelskontroll.

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska fortsätta utveckla vår service och göra vardagen enklare för dig som företagare. Enkäten sammanställas även nationellt för att SKL ska kunna jämföra resultatet mellan olika kommuners företagsklimat och service.

Utifrån GDPR* är all data som lagras i SKL:s webbverktyg "Insikt" anonymiserad, materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen.

Senast uppdaterad

Kontakt

Näringslivschef
Mikael Haapala
mikael.haapala@ljusnarsberg.se
Telefon: 070-3160502

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg