Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Information med anledning av coronaviruset

Ljusnarsbergs kommuns verksamheter samarbetar för att följa utvecklingen runt det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19. Kommunens verksam­heter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger.


Covid-19 inte längre allmänfarlig och samhällsfarlig

Från och med den 1 april klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot är sjukdomen fortsatt anmälningspliktig och smittspårning ska fortfarande ske i verksam­heter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Covid-19 ska fortsatt smittspåras i vård och omsorg — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

 

Råd och rekommendationer som fortfarande gäller

Vaccinera dig om du kan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Det minskar risken för allvarlig sjukdom och död.

Läs mer om vaccin mot covid-19 Länk till annan webbplats..

Stanna hemma vid symtom

Om du får symtom bör du stanna hemma och undvika kontakt med andra. Läs mer om vad du bör tänka på om du blir sjuk Länk till annan webbplats..

Särskilt råd till ovaccinerade

Den som är ovaccinerad löper större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. För att undvika att bli sjuk bör den som är ovaccinerad vara extra försiktig och undvika inomhusmiljöer där många människor samlas. Denna rekommendation gäller endast vuxna.

Ingen testning av allmänheten

Testning med PCR-test rekommenderas inte längre för allmänheten generellt. Däremot rekommenderas testning vid symtom för personal inom hälso och sjukvård samt inom omsorg för patienter med hög risk att bli allvarligt sjuka, för patienter och gravida kvinnor med kraftigt nedsatt immunförsvar samt omsorgstagare inom vården och äldreomsorgen med hög risk att bli allvarligt sjuka.

Folkhälsomyndigheten om testning för covid-19 Länk till annan webbplats.

Coronapandemin: Detta gäller just nu - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.


Boka tid för vaccination mot covid-19

Alla som är 12 år eller äldre kan få vaccin mot covid-19. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig och hur du gör för att vaccinera dig.
Boka tid för vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Statistik och lägesbild

Region Örebor län sida "Statistik och lägesbild" Länk till annan webbplats. finns statistik som rör covid-19 i Örebro län samt aktuell lägesbild.

Resa

krisinformation.se sida "Utrikesresor och att vistas utomlands" Länk till annan webbplats. kan du läsa om vad som gäller vid resor.


Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg