Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Information - Coronaviruset

Krisinformation.selänk till annan webbplats får du en samlad bild med bekräftad myndighetsinformation om coronaviruset, reseinformation, vad du behöver göra och hur utbrottet hanteras.

Ljusnarsbergs kommun följer samma rutiner och riktlinjer som Region Örebro län.

Läs mer på Region Örebro läns webbplats.länk till annan webbplats

Viruset Covid-19 (Corona) har smittat människor som framförallt har befunnit sig i Hubei-provinsen i Kina. Det ger symtom som feber, luftvägssymtom och hosta.

Aktuell information om Coronaviruset hittar du på Länsstyrelsens hemsida via denna länklänk till annan webbplats.

Nationellt är Folkhälsomyndigheten länk till annan webbplats ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar och råd för hemvändade resenärer (se även längre ned i nyheten).

Regionalt är smittskydd och vårdhygien inom Region Örebro länlänk till annan webbplats ansvarig för smittskyddsfrågor. Vårdguiden 1177.se länk till annan webbplats har information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart man vänder sig vid symptom.

Den som har allergi men är symtomfri kan gå till förskola, skola och arbete

Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska personer, även med milda luftvägssymtom stanna hemma från förskola, skola och arbete.
För personer med allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska man ta det säkra före det osäkra och stanna hemma.
Om man tar allergimedicin för sin allergi och symtomen avtar eller försvinner - kan man dra slutsatsen att det är allergi man har och inte luftvägsinfektion. Då behöver man inte stanna hemma.

Extra öppettider på biblioteket

Med anledning av de rekommendationer som gäller smittskydd mot coronavirus för vissa grupper så har biblioteket nu öppet varje vardag måndag-fredag kl. 9.00-10.00 enbart för personer som är 70 år och äldre samt för personer i riskgrupper.

Detta med start onsdag 25/3.

Välkomna!


Treskillingens restaurang har stängt för allmänheten

Som en försiktighetsåtgärd har Ljusnarsbergs kommun beslutat att från och med tisdag 17 mars stänga Treskillingens restaurang för externa gäster. Detta för att förhindra risken för smittspridning av coronaviruset Covid-19.

Åtgärden gäller tills vidare och för mer information kontakta kostchef, tel. 0580-804 85.

Skolorna i Ljusnarsbergs kommun

Skolorna inkl. förskolorna i Ljusnarsbergs kommun kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19 (Coronavirus).

Folkhälsomyndigheten bedömer att det inte finns någon anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal, och oavsett i vilka områden de har rest.

Elever som är sjuka eller uppvisar symtom, ska som alltid stanna hemma.

För elev

  • Skolplikten gäller. Friska barn/elever ska vara i skolan, sjuka ska vara hemma.
  • Ovanstående gäller även barn som varit utsatta för risker, men som är symtomfria.
  • Vid oro gällande skolgång, kontakta elevhälsan eller rektor.
  • Vid frågor om symtom, kontakta 1177 för sjukdomsrådgivning.

För personal

  • Frisk personal är på jobbet, sjuk personal stannar hemma.
  • Ovanstående gäller även personal som varit utsatt för risker, men som är symtomfri.
  • Vid oro eller om du är i riskgrupp, kontakta 1177 eller din läkare för rådgivning.

Äldreomsorgen i Ljusnarsbergs kommun

Observera! Har du planerat att besöka Treskillingen och har symtom på luftvägsinfektion, var vänlig att inte besöka boendet förrän du känner dig frisk. Tänk på att de som är äldre ofta är personer som kan ha nedsatt hälsotillstånd.

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00