Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Krisinformation

Viktiga telefonnummer

Nummer

Instans/situation

Telefonnummer

Nödsituation

112

Sveriges nationella informationsnummer

113 13

Polis

114 14

Nerikes Brandkår

010-176 20 00

Giftinformationscentralen

08-33 12 31 (brådskande 112)


Länkar


Extraordinära händelser

Vid svåra störningar för kommunens verksamheter och samhället i övrigt (extraordinära händelser) organiseras en krisledning bestående av krisledningsnämnden (kommunstyrelsens allmänna utskott) och en ledningsstab under kommunchefen. Dess uppgift är att leda, samordna och informera.


Viktigt meddelande till allmänheten

Vid olyckor eller andra händelser som kan orsaka störningar i samhället kan allmänheten varnas genom varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Det består av utomhuslarm följt av meddelande i radio och TV. Larmet skall under minst två minuter skicka ut 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders mellanrum.

Signalen innebär att man skall gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för information om händelsen. När faran är över sänds en 30 sekunders sammanhängande signal.

Utomhuslarmet testas den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kl 15.00.


POSOM

POSOM är en förkortning av "psykiskt och socialt omhändertagande" och är en verksamhet som skall hjälpa människor som utsätts för påfrestningar i samband med större olyckor. När samhällets vanliga resurser (räddningstjänsten, sjukvården, kyrkan m m) inte räcker skall POSOM-gruppen med stödpersoner kunna hjälpa till. I en lämplig lokal, ett stödcenter, kan drabbade personer söka stöd och information. POSOM-gruppen består av företrädare för kommunen, andra myndigheter och organisationer.

 

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plan för hantering av extraordinära händelser 2020.pdf Pdf, 589.4 kB. 589.4 kB 2020-08-03 11.45
Reglemente för krisledningsnämnden.pdf Pdf, 415 kB. 415 kB 2020-08-03 11.46
Styrdokument för krisberedskap 2019-2023.pdf Pdf, 592.3 kB. 592.3 kB 2020-08-03 11.46
Övnings- och utbildningsplan 2019-2022.pdf Pdf, 521.1 kB. 521.1 kB 2020-08-03 11.46

Senast uppdaterad

Kontakt

Kanslichef, Beredskapssamordnare

Anders Andersson anders.andersson@ljusnarsberg.se 0580 - 805 01

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider