Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Krisinformation

Viktiga telefonnummer

Nummer

Instans/situation

Telefonnummer

Nödsituation

112

Sveriges nationella informationsnummer

113 13

Polis

114 14

Nerikes Brandkår

010-176 20 00

Giftinformationscentralen

08-33 12 31 (brådskande 112)


Länkar


Extraordinära händelser

Vid svåra störningar för kommunens verksamheter och samhället i övrigt (extraordinära händelser) organiseras en krisledning bestående av krisledningsnämnden (kommunstyrelsens allmänna utskott) och en ledningsstab under kommunchefen. Dess uppgift är att leda, samordna och informera.


Viktigt meddelande till allmänheten

Vid olyckor eller andra händelser som kan orsaka störningar i samhället kan allmänheten varnas genom varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Det består av utomhuslarm följt av meddelande i radio och TV. Larmet skall under minst två minuter skicka ut 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders mellanrum.

Signalen innebär att man skall gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för information om händelsen. När faran är över sänds en 30 sekunders sammanhängande signal.

Utomhuslarmet testas den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kl 15.00.


POSOM

POSOM är en förkortning av "psykiskt och socialt omhändertagande" och är en verksamhet som skall hjälpa människor som utsätts för påfrestningar i samband med större olyckor. När samhällets vanliga resurser (räddningstjänsten, sjukvården, kyrkan m m) inte räcker skall POSOM-gruppen med stödpersoner kunna hjälpa till. I en lämplig lokal, ett stödcenter, kan drabbade personer söka stöd och information. POSOM-gruppen består av företrädare för kommunen, andra myndigheter och organisationer.

 

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plan för hantering av extraordinära händelser 2020.pdf 589.4 kB 2020-08-03 11.45
Reglemente för krisledningsnämnden.pdf 415 kB 2020-08-03 11.46
Risk- och sårbarhetsanalys för Ljusnarsbergs kommun 2020-2023.pdf 1.3 MB 2020-08-03 11.46
Styrdokument för krisberedskap 2019-2023.pdf 592.3 kB 2020-08-03 11.46
Övnings- och utbildningsplan 2019-2022.pdf 521.1 kB 2020-08-03 11.46

Senast uppdaterad

Kontakt

Kanslichef, Beredskapssamordnare

Anders Andersson anders.andersson@ljusnarsberg.se 0580 - 805 01

Kanslisamordnare, Beredskapssamordnare

Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580 - 805 08

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00