Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Så fungerar en kommun

Så styrs kommunen

Ljusnarsbergs kommun är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i kommunen.

Kommunen styrs av politiker, även kallat förtroendevalda, som väljs i allmänna val vart fjärde år. Det betyder att du som medborgare har möjlighet till inflytande och påverkan.

Den politiska ledningen i Ljusnarsbergs kommun utgörs av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som bland annat beslutar om budget, taxor och avgifter samt vilken skatt kommunmedborgarna ska betala till kommunen. Ljusnarsbergs kommun har dessutom tre förvaltningar, som ansvarar för de olika verksamheterna. Det dagliga arbetet utförs av de cirka 340 anställda inom Ljusnarsbergs kommun. Kommunen är skyldig att driva vissa verksamheter, medan andra verksamheter är frivilliga.

Det här måste kommunen erbjuda

Det här är frivilligt för kommunen att erbjuda

  • Öppen förskola
  • Fritidsverksamhet
  • Byggande av bostäder
  • Energi
  • Hälso- och sjukvård i hemmet
  • Sysselsättning
  • Näringslivsutveckling
  • Kultur

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg