Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och är en gemensam förvaltning för miljö- och byggfrågor för kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen är indelad i tre enheter. Stadsbyggnadskontorets uppdrag är att arbeta för en god bebyggd miljö. Enheten arbetar med arkitektur och gestaltning, bygglov, tillsyn och samhällsplanering. Enheten hanterar även kartor, adresser, mätuppdrag och bostadsanpassningsbidrag. Miljökontorets uppdrag är att motverka risk för olägenhet för människors hälsa och miljön samt bidra till att Sveriges miljömål uppnås. Miljökontoret handlägger tillstånd och har tillsyn av miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, livsmedel och alkohol. Inom staben finns olika stödfunktioner till förvaltningen och nämnden samlade, exempelvis arkiv, diarieföring och ekonomi. Staben har även hand om kommunernas geografiska informationssystem (GIS) samt energirådgivning. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen info@sb-bergslagen.se Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg Förvaltningschef Martin Lindström martin.lindstrom@sb-bergslagen.se 0581-817 08 Enhetschef Stadsbyggnadskontoret Isabella Lohse isabella.lohse@sb-bergslagen.se 0581-810 66 Enhetschef Miljökontoret Hilkka Sievert hilkka.sievert@sb-bergslagen.se 0581-811 65 Enhetschef Stab Marie Jonsson marie.jonsson@sb-bergslagen.se 0581-811 36 Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00