Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen innefattar budget, delårsbokslut samt årsredovisning. Rapporter 2020 Budget 2020.pdf Rapporter 2019 Budget 2019.pdf Delårsbokslut 2019.pdf Årsredovisning 2019.pdf Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider