Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Bergslagens överförmyndarnämnd

Vad är en överförmyndarnämnd?

Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Från och med 1 januari 2011 har kommunerna i norra Örebro län (Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg) en gemensam överförmyndarnämnd med sitt säte här i Ljusnarsbergs kommun.

Bergslagens överförmyndarnämnd består av fem ledamöter och väljs av kommunfullmäktige. Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap samt efter granskning ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Bergslagens överförmyndarnämnd står under tillsyn av Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Nämndens sammansättning och kontaktuppgifter

 

Adress till nämnden

Överförmyndarnämnden
Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg 

 

Ledamöter

Följande ledamöter i kommunstyrelsen är utsedda att representera respektive parti 2018-2022:

Bergslagens överförmyndarnämnd

Ordinarie

Ersättare

Gert Stark (S), Ordförande

Arne Eklund (S)

Gunilla Josefsson (V) Hällefors kommun

Susanne Grundström (S) Hällefors kommun

Mats Sundberg (S) Nora kommun

Klara Sandberg (LPo) Nora kommun

Jerry Elvin Lindesbergs kommun

Vakant

Bertil Jansson (M) Lindesbergs kommun

Christian Nygren Kolvik (M) Lindesbergs kommun


Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Bergslagens överförmyndarnämnd P 2021-01-20.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-01-29 14.26
Bergslagens överförmyndarnämnd P 2021-01-20 Framsida sekretess.pdf Pdf, 317 kB. 317 kB 2021-01-29 14.47
Bergslagens Överförmyndarnämnd P 210421 Framsidor.pdf Pdf, 607 kB. 607 kB 2021-05-17 10.34
Bön P 2021-04-21.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-05-17 10.34
Bön 210922 Framsidor.pdf Pdf, 598 kB. 598 kB 2021-10-01 10.48
Bön framsida 2021-11-17.pdf Pdf, 605 kB. 605 kB 2021-11-26 10.33
Ön P 2021-12-15.pdf Pdf, 240 kB. 240 kB 2021-12-22 12.16

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se