Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kommunstyrelse (KS)

Kommunstyrelsens uppgift

Kommunstyrelsen brukar liknas vid "kommunens regering" - den leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om, men har även rätt att, i vissa fall, fatta beslut på egen hand.

Till kommunstyrelsens viktigaste uppgifter hör att:

  • Leda och samordna kommunens angelägenheter
  • Bevaka frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning
  • Begära in synpunkter från nämnder, beredningar och anställda i kommunen
  • Lämna förslag till budget och leda budgetarbetet
  • Ha uppsikt över kommunens nämnder och egna bolag
  • Genomföra kommunfullmäktiges beslut

Tillsättning av ledamöter

Kommunstyrelsen väljs vart fjärde år efter de allmänna valen. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige. Mandatfördelningen i kommunstyrelsen står i relation till partiernas antal mandat i kommunfullmäktige och består av elva ledamöter med ersättare.

Kommunstyrelsen har två utskott: det allmänna utskottet samt bildnings- och sociala utskottet med vardera fem ledamöter. Kommunstyrelsen är nämnd för delar av kommunens verksamheter (bland annat utbildning och social verksamhet) samt krisledningsnämnd.


Ledamöter

Följande ledamöter i kommunstyrelsen är utsedda att representera respektive parti 2018-2022:


Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S), Ordförande

Lena Berglund (S)

Ulla Kalander-Karlsson (S), Vice ordförande

Antti Tsupukka (S)

Gert Stark (S)

Kjell Eriksson (S)

Ralf Nielsen (L)

Hendrik Bijloo (L)

Natalie Peart (MP)

Markku Rantamäki (S)

Jörgen Hart (M)

Fredrik Heiser (SD)

Niklas Hermansson (C)

Åsa Vennberg (SD)

Niklas Bäcker (SD)

Daniel Johansson (M)

Mats Larsson (SD)

Mattias Eriksson (SD)


Sammanträdestider 2020

29 januari
26 februari
25 mars
1 april (Årsredovisning)
29 april
27maj
24 juni
2 september
30 september
28 oktober
2 december

Samtliga sammanträden äger rum 08.30. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Senast uppdaterad

Kontakt

Kanslichef, Beredskapssamordnare
Anders Andersson
anders.andersson@ljusnarsberg.se

0580 - 805 01

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00